Види карт

Карти відрізняються один від одного за кількома критеріями:

 • за масштабом;
 • за змістом;
 • за охопленням території.

1. Карти за масштабом поділяються на:

 • великомасштабні,
 • середньомасштабні,
 • дрібномасштабні.

Масштаб – співвідношення реального розміру території до його зображенню на поверхні.

Масштаб буває чисельний, лінійний (використовується при вимірюванні відстані від точки А до точки В) і іменований.

Чим дрібніше масштаб карти, тим більшу територію на ній можна зобразити. Карти півкуль, материків і океанів, карти держав це дрібномасштабні карти. Середньомасштабні карти в межах від 1: 200000 до 1: 1000000. І великомасштабні (топографічні) карти (1:10 000, 1:25 000 і 1: 50 000).

2. За змістом карти бувають:

 • загальногеографічні
 • тематичні

Серед тематичних карт є тектонічні, кліматичні, карта «народи світу», а «Фізична карта півкуль» – це загальногеографічна карта. Тематичні в свою чергу поділяються на фізико-географічні та соціально-економічні. Відповідно на перших зображені природні явища, на друге економічні. Наприклад, «Карта панівних вітрів» відноситься до тематичної фізико-географічній карті. Карта «Населення світу» відноситься до тематичної соціально-економічної.

3. За охопленням території:

 • карта півкуль,
 • материків і океанів,
 • великих регіонів, держав, економічних районів.

Карти також бувають комплексні, синтетичні і аналітичні. Комплексні карти несуть безліч інформації про зображеної місцевості. На синтетичних картах показано цілісне зображення, але не дається уявлення про окремі об’єкти місцевості. На кліматичній карті зображені типи кліматів, але ми не дізнаємося з цієї карти ні температури, ні панівних вітрів. Аналітичні карти дають уявлення про одну характеристиці території, наприклад, про розораності земель.

Посилання на основну публікацію