Великобританія і Франція

1. Чим пояснюються риси схожості і відмінності в наборі корисних копалин Великобританії та Франції?

Подоба набору корисних копалин пояснюється розташуванням обох країн у галузі давньої складчастості. Відмінності пояснюються наявністю різних корисних копалин у Франції ще у галузі молодої складчастості, а у Великобританії – в області шельфу Північного моря.

2. Які особливості географічного положення обумовлюють загальні риси клімату обох країн?

Клімат зумовлено розташуванням Великобританії і майже всі Франції в помірному кліматичному поясі, острівним положенням Великобританії та прибережним становищем Франції, впливом Північно-Атлантичного течії, рельєфом території.

3. * Чому вплив теплого Північно-Атлантичного течії проявляється в кліматі майже всій Великобританії і тільки частини – Франції?

Великобританія має острівне розташування, протягом омиває її береги, тобто безпосередньо впливає на формування клімату. На клімат Франції тепла течія надає лише непрямий вплив, оскільки прямої взаємодії з водами Північно-Атлантичного течії і прибережних вод Франції немає.

4. Якими особливостями характеризуються демографічні процеси в обох країнах?

Демографічні процеси країн схожі – низька смертність, низька народжуваність, висока тривалість життя. В результаті відбуваються процеси старіння націй. Зараз характерний великий приплив іммігрантів.

5. * Назвіть основні риси подібності і відмінності промисловості, сільського господарства та транспортної системи Франції та Великобританії. Чим вони обумовлені?

Промисловість: Великобританія розвиває паливно-енергетичний комплекс на власній сировині. У Франції існує дефіцит паливних ресурсів і розвивається атомна енергетика. Металургія в обох країнах втратила своє значення і перемістилася в порти. Машинобудування має величезне значення в обох країнах. Більше розвинена галузь у Франції – авіаракетна промисловість, автомобілі, судна.

Сільське господарство: У Великобританії домінує тваринництво – велика рогата худоба м’ясо-молочного напрямку, птахівництво, беконне свинарство. У Франції співвідношення тваринництва і рослинництва приблизно однакові. У рослинництві переважає зернове господарство.

Транспортні системи країн відрізняються. У Великобританії велика роль морського та авіаційного транспорту. Перевезення всередині країни здійснюються автотранспортом. Роль ж / д невелика. У Франції у внутрішніх перевезеннях лідирують автомобільний і залізничний транспорт. Розвинений трубопровідний транспорт.

Посилання на основну публікацію