Великі водосховища Світу

Водосховищем називається водоймище в руслі річки або в зниженні земної поверхні, штучно створений за допомогою пристрою гребель, перемичок, викопування призначених для затоплення котлованів. Необхідність створення водосховищ обумовлена великою нерівномірністю у розподілі річкового стоку, причому як по окремих роках і сезонах року, так і за територією.

За своїм генезисом водосховища підрозділяються на долинно-річкові, озерні, що розташовуються біля виходів підземних вод, в естуаріях річок. Але при цьому головна функція їх усіх залишається незмінною – накопичення і подальше регулювання річкового стоку. Така функція не виключає різноманітності водосховищ по їх конкретного призначенням, а воно може бути одноцільових і багатоцільовим. Справді, водосховища можуть являти собою «склади» води, які використовують для зрошення, водопостачання, отримання гідроенергії, судноплавства, рекреації і т. д. Причому використовують або для тієї чи іншої мети окремо, або для комплексу цих цілей.

Історія створення водосховищ сходить до часів глибокої давнини. Перші греблі і водосховища з’явилися ще задовго до початку нової ери в районах так званих річкових цивілізацій: в долинах Нілу, Тигру і Євфрату, Інду, Янцзи і деяких інших річок. У середні століття їх споруджували і в Азії, і в Африці, і в Європі, і в Америці. У новий час, особливо після початку промислових революцій, водосховища стали створювати вже не тільки для зрошення, але і для промислового водопостачання (заводські ставки), а також для розвитку річкового транспорту (підживлення дрібних річок). У новітній час до всіх цих функцій додалося отримання електроенергії.

Особливо масовий і повсюдний характер будівництво водосховищ придбало після Другої світової війни. За останні півстоліття їх кількість у всьому світі зросла в 5 разів, а обсяг збільшився в 12 разів. Саме в цей період були створені найбільші водосховища світу. При цьому, однак, не можна не відзначити, що пік їх створення в більшості регіонів світу припав на 1960-і рр.., А потім почався поступовий спад будівельної активності. Одночасно в колах вчених та інженерів розгорнулися дискусії про доцільність будівництва цих водних об’єктів. Вони були викликані негативними наслідками спорудження водосховищ – затопленням та підтопленням родючих земель, переробкою берегів, зневодненням заплавних угідь в нижньому б’єфі, зміною мікроклімату і, звичайно, необхідністю переселення дуже багатьох людей. Подібні дискусії тривають донині. При цьому мова йде насамперед про великих водосховищах.

Нині загальна кількість водосховищ у всьому світі перевищує 60 тис. Площа їх водного дзеркала становить 400 тис. км2, що дорівнює площі 11 Азовських морів і помітно перевищує загальну площу ФРН чи Італії. Довжина деяких найбільш великих водосховищ досягає 500 км, ширина – 60 км, глибина – 300 м. Повний обсяг водосховищ світу становить 6600 КМ4, а корисний, тобто придатний для використання, – 3000 км3. Використання водосховищ вже дозволило збільшити стійку складову стоку річок земної кулі приблизно на 1/4.

За обсягом води і за площею водного дзеркала водосховища поділяються на найбільші, дуже великі, великі, середні, невеликі і малі. Якщо мати на увазі загальне число водосховищ, то серед них різко переважають три останні категорії, а якщо враховувати обсяг і водну поверхню, – то перші три. У більшості джерел прийнято аналізувати тільки великі водосховища з обсягом більше 100 млн м3 (0,1 км3). У світі їх налічується понад 3 тис., а повний їх обсяг становить близько 6400 км3.
Цікаво простежити географічний розподіл великих водоймищ як за географічними поясам, так і за головними географічних регіонах світу.

Виявляється, більше 40% водосховищ зосереджена в помірному поясі Північної півкулі, де знаходиться більшість економічно розвинених країн. Відомо, що масове спорудження водосховищ для цілей енергетики, водопостачання, транспорту відбувалося тут у новий і новітній час. Велике також число водосховищ в субтропічному поясі, де їх створення пов’язане в першу чергу з необхідністю зрошення земель. У межах тропічного, субекваторіального і екваторіального поясів кількість водосховищ відносно невелике, але оскільки серед них переважають великі і найбільші, то частка їх у повному обсязі всіх водосховищ становить понад 1/3.

Посилання на основну публікацію