1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Урбанізація

Урбанізація

Урбанізація

Місто – великий населений пункт, який виконує промислові, організаційно-господарські, управлінські, культурні, транспортні та інші (але не сільськогосподарські) функції.

Місто- це концентрація населення і господарства на порівняно невеликій території.

” Крупність ” міста визначається чисельністю що у ньому людей, т.зв. людністю. При цьому містом вважається в країнах Скандинавії населення з кількістю жителів понад 200 чол., В Канаді, Австралії- понад 1 тис., у ФРН, Франції- понад 2 тис., в США- понад 2, 5 тис., Індії- понад 5 тис., Нідерландах- понад 10 тис., в Росії- понад 12 тис., а в Японії- понад 30 тис. Урбанізація- процес зростання міст, підвищення питомої ваги міського населення в країні, регіоні, світі, зростання ролі міст у всіх сферах життя суспільства, переважання міського способу життя над сільським.

Урбанізація
Урбанізація

Показник урбанізації- рівень урбанізації- частка міського населення в загальній чисельності населення.

Три загальні риси урбанізації, характерні для більшості країн
Швидкий темп зростання міського населення, особливо в менш розвинених країнах. Нині на частку країн, що розвиваються припадає понад 4/ 5 всього щорічного приросту числа міських жителів, а абсолютна чисельність городян вже набагато перевищила їх чисельність в економічно розвинених країнах. За абсолютним показником міських жителів лідером є- Китай, хоча за рівнем урбанізації ця країна належить до среднеурбанізірованним.
Триваюча концентрація міського населення, насамперед, у великих містах.

” Розповзання ” міст, розширення їх території, перехід від ” точкового ” міста до міських агломерацій- компактним просторовим угрупованням міських поселень, об’єднаних різноманітними і інтенсивними виробничими, трудовими і культурними зв’язками.
Сюди можна додати погіршення екологічної обстановки в містах і промислових центрах.

Останнім часом для характеристики найбільших міст світу, як правило, використовуються дані про утворені ними агломераціях, тому що такий підхід є більш правильним.

ПОДІЛИТИСЯ: