Україна: природа, населення

1. У чому особливість географічного положення України?

Україна найвіддаленіша від узбережжя європейська країна. Таке положення в глибині Європи зумовило важливе транзитне значення країни. Через територію проходять шляхи, які зв’язують чорноморський регіон і балтійський, Росію – з країнами Західної Європи.

2. * Поясніть взаємозв’язок між геологічною будовою території України і корисними копалинами?

У геологічному відношенні територія знаходиться на південному заході Східно-Європейської платформи. Вузькі південні і західні околиці входять до Альпійсько-Гімалайського складчастий пояс. Велика частина платформи покрита потужним осадовим чохлом. Породи осадового чохла містять безліч корисних копалин: вугілля, нафта, природний газ, кам’яні та калійні солі. Руди кольорових металів, марганцеві руди приурочені до складчастому поясу.

3. Які форми рельєфу характерні для території України і чому?

Велика частина території приурочена до платформи, тому 95% території складають рівнини. Західна частина території піднесена. Високий рельєф і південної околиці, представленої в рельєфі Донецьким кряжем.

4. * Які причини скорочення кількості населення України?

Для України характерний один з найнижчих коефіцієнтів приросту населення в світі. Причини тому низька народжуваність, висока смертність, низький рівень тривалості життя. Скорочення кількості населення пов’язано ще так само з міграціями. Кількість осіб, які залишили країну перевищує кількість в’їхали.

5. Чому для України характерні істотні відмінності в рівні урбанізації та характері розміщення населення?

Населення по території країни розміщується досить рівномірно. Рівень урбанізації становить 69% (максимум в Донецькій області, мінімум – у Західній Україні). Такі відмінності пояснюються зайнятістю населення у сільському господарстві або промисловості. Спостерігаються відмінності в сільському розселенні. На півночі країни села знаходяться далеко один від одного і мають людність від 250 до 500 чоловік. З рухом на південь щільність і людність сіл збільшується. Найбільш великі села знаходяться в лісостеповій зоні.

Як ви думаєте?

Як можливо поліпшити демографічну ситуацію на Україні?

Щороку з мапи України зникає 50 населених пунктів. У Києві частка однодетних матерів коливається в межах 38-50%. Багатодітні мами, які народили за своє життя трьох і більше чад, живуть, як правило, в західному, частково в центральному (Житомирська та Хмельницька області) регіонах та Херсонській області. Тут питома вага жінок репродуктивного віку, які народили в різний час трьох і більше дітей, досягає 20-31% .Щоб нас знову стало 52000000, кожній українці потрібно народити як мінімум трьох дітей. Останнім часом дещо збільшилася народжуваність, її зростання непогано підстьобнула виплата 8,5 тис. Грн. соціальної допомоги. Але, наприклад, столичний бебі-бум пояснюється швидше не збільшенням народжуваності у киянок, а за рахунок іногородніх.

Не дивлячись на позитивні моменти в розвитку економіки, збільшення кількості центрів зайнятості, зменшення рівня безробіття, експерти соціальної політики оцінюють сучасний ринок праці як депресивний. Головна причина – якісна невідповідність пропозиції робочої сили попиту. До 20 років молодь, як правило, вчиться, потім працює і, що характерно для України, продовжує свою трудову діяльність після досягнення пенсійного віку. Сучасний рівень економічної активності населення залишається стабільним останнім часом і складає 22,2 млн. Чоловік. Однак за прогнозами фахівців, вже в нинішньому році слід очікувати скорочення кількості працездатного населення.

Чи може Україна у виправленні демографічної ситуації зробити ставку на мігрантів? У незалежну Україну поки не квапляться повернутися співвітчизники з Канади, США або Австралії. У країну рвуться люди зовсім не слов’янської зовнішності з Азії та Африки, осідаючи в основному у великих містах. На одного легального мігранта доводиться кілька нелегальних. У Києві вже є ймовірність появи етнічних кварталів, в яких оселяються люди однієї національності, які живуть за своїми законами, далеко не завжди збігається з законами нашої країни. У 2000 році в українських в’язницях утримувалося 145 іноземних ув’язнених з 39 країн.

У зв’язку з цим, іммігранти можуть як збагатити країну, в тому числі і в демографічному плані, так і зруйнувати її. Україні доведеться ще зіткнутися з цією нелегкою проблемою. Мігранти, готові працювати за копійки, зменшують вартість робочої сили і самих українців. Безконфліктно України може приймати тільки мігрантів зі слов’янських країн, оскільки, за твердженням державників, ми є державою, близьким до мононаціональною, на відміну від США – мультикультурної країни.

Таким чином, демографічна ситуація в Україні характеризується наступними кризовими явищами: значне зниження народжуваності, проблема старіння працездатного населення, збільшення рівня безробіття та ін. Дані явища вимагають розробки оптимальної державної демографічної політики, яка передбачала б цілісну систему заходів економічного, правового, соціального, освітнього, культурного, інформаційно – пропагандистського характеру і була спрямована на зменшення смертності, підвищення народжуваності, охорону, реабілітацію та відновлення генофонду населення України. За нинішньої військової і політичної обстановці на Україну говорити про поліпшення демографічної ситуації не доводиться.

Посилання на основну публікацію