Україна – короткий опис держави

Україна – держава в східній Європі, що межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією та Білоруссю. В Україні проживають близько 45 млн чоловік.

Україна – найбільша серед країн, повністю знаходяться в межах Європи, площа України – 603.7 тис. Км2 (для порівняння: площа Франції – 547 тис. Км2), максимальна протяжність з півночі на південь – 893 км, із заходу на схід – 1316 км ; довжина кордону – 4558 км.

Україна має вихід на два моря – Чорне та Азовське. Головною водною артерією є річка Дніпро.

Це економічно розвинена країна з потужною індустрією, багатогалузевим сільським господарством, іншими областями матеріального виробництва, наукою і культурою. Її надра багаті на корисні копалини: кам’яне вугілля, марганцевими і залізними рудами, газом, каоліном, графітом, сірої, калійними солями і ін. Їх видобуток – основа високорозвиненою гірничодобувної промисловості. Великий питому вагу мають галузі важкої індустрії, особливо чорної металургії, машинобудування і паливної (зокрема, вугільної) промисловості.

Розвинене виробництво металургійного, гірничого, енергетичного та хімічного обладнання, тепловозів, річкових і морських судів, комбайнів і т. Д. Істотне місце в економіці займають електротехніка, точне приладобудування, літакобудування. Хімічна галузь – важлива складова частина промислового комплексу. Її основа – виробництво коксу та соди, а також мінеральних добрив, пластмас, гумотехнічних виробів. У всіх областях країни виробляються будівельні матеріали. Лісова і деревообробна галузі дають сировину для меблевого виробництва, розміщеного в багатьох великих містах.

Центром наукової думки в республіці є заснована в 1919р. Академія наук. Один з найбільших університетів України – Київський імені Т. Г. Шевченка, створений в 1834 р

В Україні понад 400 міст, число жителів в 5 з них: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Донецьку – перевищує 1 млн. Чоловік. У 1982 р Київ відзначив своє 1500-річчя. Він заснований в V ст. як центр племені полян, в літописах відомий з 860 р У IX – початку XII в. був столицею Київської Русі. З давнини збереглися в ньому багато архітектурних пам’ятників. Чудовим твором будівельного мистецтва XI ст. є Софійський собор, який представляє собою величезний пятинефний хрестово-купольний храм, прикрашений 19 куполами. Тут знаходиться гробниця Ярослава Мудрого. Великим архітектурним комплексом є також Видубицький монастир, заснований Ярославом Мудрим в XI ст. Тут в 1116г. ігумен Сильвестр редагував «Повість временних літ». До пам’ятників того часу відноситься церква Спаса на Берестові. Протягом XII в. вона служила родовою усипальницею князів; у 1158 р в ній поховали засновника Москви князя Юрія Долгорукого.

Найважливіша пам’ятка Києва – Києво-Печерська лавра, яка веде свій початок від монастиря XI ст. Збереглися Головні ворота і розташована над ними надбрамна церква почала XII в. з художніми настінними розписами XVIII в.

До кращих зразків архітектури XVIII ст. відноситься творіння архітектора В. В. Растреллі – Андріївська церква, XIX в. – Володимирський собор. У XIX ст. почала забудовуватися центральна вулиця Києва – Хрещатик. У цей період в архітектурі столиці панував класицизм. Одним з кращих пам’ятників класичної школи на Україні є будівля університету (архітектор В. І. Беретті). Зараз Київ – економічний, політичний і культурний центр країни. Тут знаходиться уряд, 18 вищих навчальних закладів, Український театр опери та балету, близько 30 музеїв.

У 1 тис. До н. е. на частини займаної сучасної України території існували Боспорське, Скіфське царства, античні міста-держави Північного Причорномор’я. У IX – XII ст. ці землі в основному входили до складу Київської Русі, що стала основою для формування трьох східнослов’янських народів (росіян, українців і білорусів). У XII в. на території Південно-Західної Русі виділилися Київське, Чернігівське, Галицьке, Володимиро-Волинське та інші самостійні князівства, в кінці XII в. утворилося Галицько-Волинське князівство. У XIII в. вони піддалися монгольським завоюванням, а в XIV ст. потрапили під владу Великого князівства Литовського і Польщі. У XV в. утворилося Кримське ханство. У XVI ст. виникла Запорозька Січ – центр українського козацтва. В результаті визвольної війни 1648 – 1654 рр. під керівництвом Богдана Хмельницького і об’єднання з Росією (Переяславська Рада) Лівобережна Україна отримала автономію в складі Росії. В кінці XVIII ст. Правобережна Україна увійшла до складу Російської імперії. У грудні 1917 р утворена УРСР. В результаті радянсько-польської війни 1920 р Західна Україна відійшла до Польщі, до складу СРСР увійшла в 1939 р У 1954 р з РРФСР до складу УРСР передана Кримська область. У липні 1990 Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

Більшість населення країни складають українці (37,4 млн. Осіб). Крім того, тут живуть росіяни (11,3 млн.), Білоруси, болгари, чехи, словаки, кримські татари (за останні роки повернулося до Криму 250 тис. Татар, виселених звідси за розпорядженням Й. Сталіна). Українці – другий за чисельністю, після росіян, слов’янський народ. Їх мова належить до слов’янської групи індоєвропейської сім’ї. У 1991 р, після того як Україна стала незалежною державою, сфера використання української мови значно розширилася. Прийнятої в 1996 р конституцією він визнаний державним.

Україна – президентсько-парламентська республіка. Главою держави є президент. Законодавчий орган – Верховна рада. Виконавчу владу здійснює уряд.

В адміністративному відношенні територія України поділяється на 24 області, в її складі – Республіка Крим, що має територіальну автономію.

Офіційна мова – українська, грошова одиниця – гривня.

Посилання на основну публікацію