Україна: господарство

1. Назвіть особливості галузевої структури промисловості України?

У промисловості провідна роль належить важкій індустрії – паливна промисловість, електроенергетика, металургія). Основу паливної промисловості утворює вугільна промисловість. Основу електроенергетики становлять ТЕС. Провідна роль у металургії належить чорній металургії. Велика роль у промисловості машинобудування та харчової промисловості.

2. * Якими причинами обумовлені значні масштаби виробництва продукції чорної металургії в країні?

Розвиток у країні отримала саме чорна металургія у зв’язку з наявністю великих запасів необхідних ресурсів – коксувального вугілля, залізних і марганцевих руд, які знаходяться недалеко один від одного.

3. Чому машинобудування України спеціалізується на виробництві металлоемкой продукції?

Машинобудування України спеціалізоване на виробництві металлоемкой продукції, так як воно забезпечує потреби в обладнанні виробництв важкої індустрії. По друге, для випуску металлоемкой продукції є власна сировинна база.

4. * Який взаємозв’язок існує між зонами спеціалізації сільського господарства і розміщенням підприємств харчової промисловості?

Саме спеціалізацією сільського господарства обумовлено розміщення підприємств харчової промисловості. Приміром, лісостепова зона спеціалізується на вирощування зернових та цукрових буряків. Тут же знаходяться великі цукрові заводи, підприємства м’ясної, молочної та борошномельно-круп’яної промисловості. У Закарпатті, де розвинене виноградарство і садівництво знаходяться виробництва виноробства, плодоовочеконсервні заводи, виробництво мастил.

5. * Якими особливостями характеризується розвиток туризму в Криму та Карпатах?

Крим володіє незвичайно великими можливостями для розвитку найрізноманітніших видів туризму. Це незвичайно красиві пейзажі, а також можливості кожному вибрати маршрут під силу – від найлегших (некатегорійних) до подолання найскладніших (“альпійських” скельних стін). У той же час велика кількість снігу на гірських територіях сприяє появі невластивих Криму чисто зимових видів туризму – лижного і гірськолижного. Особливо привабливі для туристів пейзажні ресурси, якими виключно багата Головна гряда Кримських гір. Це чудові панорами: ущелини, водоспади, химерні форми, створені вивітрюванням. Значній частині туристів, особливо старшого віку, цікаві пейзажі Кримського передгір’я, створені м’яким рельєфом Внутрішньої і Зовнішньої гряд Кримських гір. Безумовно, дуже важливими для розвитку пізнавального туризму є історичні пам’ятники Криму. Це античні міста Херсонес і Пантікапей, “печерні” міста Чуфуг-Кале, Мангуп, Ескн-Кермен, укріплені пункти генуезьких володінь: Солдайя (Судак), Кафа (Феодосія), Чембало (Балаклава) і багато інших. . Що стосується Карпат, то тут створено ряд культурно-етнографічних центрів, а, по суті, сільських музеїв традицій, культури та побуту, велика увага приділяється і розвитку народних промислів. Крім того – сільський зелений туризм – величезна перспектива для українських Карпат. Великі перспективи має й гірничо-лижного курорту Буковель. Перспективним для Карпат є і розвиток оздоровчого туризму.

Зараз Крим є територією Росії та відбувається зміна напрямів у розвитку.

Як ви думаєте?

Як можна зменшити залежність економіки України від поставок нафти і природного газу з Росії?

У господарському комплексі України відіграє дуже важливу роль електроенергетика. Приблизно половина всього первинного палива (вугілля, нафта, газ, уран), яке видобуває або імпортує Україна, а також енергія окремих річок використовується для виробництва електро- і теплоенергії. Електроенергія на Україні виробляється переважно на ТЕС, ГЕС, ГАЕС та АЕС. У перспективі планується використання екологічно чистих джерел енергії. Україна володіє всіма можливостями для використання альтернативних і нетрадиційних джерел енергії, зокрема, вітряної, гелио- і термальною енергії. Можливе розширення використання атомної енергетики та гідроенергетики.

Посилання на основну публікацію