У чому причини виникнення науково-технічного співробітництва як форми міжнародних економічних відносин?

Важливим стимулом поглиблення всіх форм поділу праці в галузі науки і техніки стало значне подорожчання наукових і технічних розробок.

Найбільш дорогими є не стільки самі наукові дослідження, скільки доведення їх розробок до безпосереднього промислового застосування.

Реалізація вже наявних наукових відкриттів і нових технологічних ідей вимагає величезних коштів на створення нових виробничих потужностей, на корінну реконструкцію існуючого обладнання, освоєння нової продукції.

Витрати на наукові дослідження в даний час досить значні, і практично в даний час не існує жодної держави, яка могла б собі дозволити розвивати власні наукові розробки, не враховуючи переваг міжнародного поділу праці в сфері науки і техніки, можливості об’єднаних зусиль в рамках світового співтовариства .

ПОДІЛИТИСЯ: