У чому полягає значення торгівлі?

Міжнародна торгівля становить основу всієї системи світового господарства. Як товарів на світовому ринку виступають готова промислова продукція, природна сировина, сільськогосподарська продукція і різнорідні послуги. Сумарний оборот світової торгівлі становить зараз понад 7 трлн доларів. За останні 30 років він виріс більш ніж в 25 разів.

 Що таке міжнародний географічний поділ праці?

Міжнародне географічний поділ праці (МГРТ) – це спеціалізація окремих країн або регіонів на виробництві певної продукції з подальшим її обміном.

Які перспективи розвитку вільних економічних зон?

У формуванні інноваційної інфраструктури важливу роль відіграють техніко-впроваджувальні ОЕЗ. Створення їх в освітніх центрах більшого розміру дає величезні можливості для розвитку наукомісткої продукції і відкриття шляху як на національні, так і на міжнародні ринки.

Найважливішими напрямками є новітні наукові розробки, біотехнології та медичні технології, електроніка та засоби зв’язку. Створення вільних економічних зон є необхідністю з метою розвитку економіки окремих територій і регіонів. Їх створення повинно бути спрямоване на досягнення конкретних важливих економічних цілей, реалізацію значущих програм і проектів.

Посилання на основну публікацію