1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Трудові ресурси підприємства

Трудові ресурси підприємства

Трудові ресурси включають в себе все працездатне населення країни, яке здатне займатися виробництвом і надавати матеріальні та нематеріальні послуги. Але існує категорія, яка характеризує не все населення, здатне вести трудову діяльність, а лише його невелику частину, зайняту на одному конкретному підприємстві. Так що ж мають на увазі під поняттям «трудові ресурси підприємства»?

Трудові ресурси підприємства – група працівників різного фаху і кваліфікації, зайнятих на одному підприємстві і входять до облікового складу цього підприємства.

Виробником праці є людина. Населення будь-якої країни можна розділити на 3 групи: доробочого віку, робочого і послерабочего віку. До дорабочей віку ставляться діти, а до послерабочего – пенсіонери. Також будь-яка людина незалежно від віку може належати до таких груп:

безробітні – люди, які в даний момент не мають роботи і не отримують заробітку, але знаходяться в працездатному віці і зареєстровані в службі зайнятості.
зайняті на виробництві – люди, які мають роботу, вчаться на очній формі навчання, проходять службу в армії.

Особи, які потребують роботі громадяни, які не працюють, але і не складаються в центрі зайнятості відносяться до групи осіб «зайнятих на виробництві»

що знаходяться поза сукупної робочої сили – в цю групу відносяться люди, які повністю втратили працездатність. У неї входять пільгові пенсіонери, ув’язнені, інваліди працездатного віку.

Сукупну робочу силу становить зайняте і безробітне населення. Сукупна робоча сила являє собою все економічно активне населення.

Аналіз трудових ресурсів та трудовий потенціал

Щоб підприємство працювало ефективно і виправдовувало витрати, необхідно сформувати основні завдання аналізу трудових ресурсів підприємства:

  • вивчення наявності на підприємстві оптимальної кількості працівників за категоріями і професіями. забезпеченість підприємства визначається співвідношенням фактичної кількості працівників з їх потребою на підприємстві;
  • вивчення показників плинності кадрів;
  • виявлення резервів для використання праці та коштів на його оплату.

Аналіз забезпеченості організації трудовими ресурсами необхідно проводити, орієнтуючись на план соціального розвитку, головними критеріями якого є підвищення кваліфікації працівників, поліпшення умов праці, проведення культурних і соціально-значущих заходів.

Трудовий потенціал підприємства – це трудові можливості підприємства, які залежать від чисельності, професіоналізму, кваліфікації, прагнення працювати і розвиватися, а також інших характеристик. До видовим проявам трудового потенціалу за рівнем агрегування оцінок відносяться трудовий потенціал працівника, груповий трудовий потенціал, трудовий потенціал підприємства.

За спектром охоплення можливостей виділяють індивідуальний і колективний трудовий потенціал, а за характером участі у виробничому процесі – потенціал технологічного персоналу та управлінський потенціал.

Що ми дізналися?

Трудові ресурси є невід’ємною частиною розвитку економіки країни. Для кращого розуміння цього поняття в статті дається визначення не тільки трудових ресурсів підприємства, а й а й трудового потенціалу підприємства, а також пояснюються основні завдання аналізу трудових ресурсів.

ПОДІЛИТИСЯ: