Транспорт і довкілля

Швидкий розвиток різних видів транспорту в другій половині ХХ в. призвело до зростання їх негативного впливу на навколишнє середовище. Воно виражається в хімічному забрудненні середовища відходами від згоряння мінерального палива, в шумовому забрудненні, у вилученні земель під дорожнє будівництво і багато в чому іншому. Причому в такому негативному впливі кожен вид транспорту має як би свою «спеціалізацію»: один більше впливає на літосферу, інший – на гідросферу, третій – на атмосферу.

Найбільш яскравий приклад такого роду являють собою автомобільний транспорт, найбільшою мірою забруднює атмосферу. Ще на початку 1970-х рр.. частка цього виду транспорту в забрудненнях, внесених у повітряний басейн, становила 10-15%, але вже до середини 1990-х рр.., по мірі все більш масовою автомобілізації, вона досягла 50-60% і продовжує зростати. У США, наприклад, автомобільний транспорт – винуватець майже 2/3 всіх забруднень атмосфери. Підраховано, що за шість років експлуатації один усереднений автомобіль викидає в атмосферу 9 т СО2, 900 кг СО, 250 кг N0 і 80 кг вуглеводнів. Або інший розрахунок: один легковий автомобіль щорічно викидає близько 60 м3 отруйних газів, а вантажний – 120 м3.

Такий зміст різного роду токсичних речовин в автомобільних викидах вже саме по собі представляє велику небезпеку для людей. Але вона набагато посилюється тим, що ці викиди надходять саме в приземний шар повітря, яким дихає людина. Природно, що особливо гостру проблему це створює в містах, насамперед великих, де щільність і населення, і автомобілів найбільш велика, так що вміст в повітрі, наприклад, деяких вуглеводнів може перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК) в 10-12 разів. Додамо до цього шумове забруднення, створюване автомобілями і часто перевищує допустиму для денного часу норму в 40 децибел (дБ). Статистика свідчить про те, що найбільше від шумового автомобільного забруднення страждають жителі Японії, Бельгії, Іспанії, Великобританії, Швейцарії, Австрії.

У ролі свого роду «дублера» автомобільного транспорту – в сенсі негативного впливу насамперед на атмосферу – виступає повітряний транспорт. Вихлопи літакових двигунів, також працюють на нафтопаливі, загалом, схожі з викидами двигунів автомобілів. З тією лише різницею, що за їх токсичності один сучасний авіалайнер еквівалентний 7000-8000 автомобілів. Але, мабуть, ще більший безпосередньо відчувається дискомфорт створює пов’язане з авіатранспортом шумове забруднення: адже при зльоті реактивного літака шум досягає 140 дБ. Шум від посадки і зльоту літаків з реактивними двигунами надзвичайно ускладнює побут і трудову діяльність дуже багатьох людей (а таких тільки в США – більше 14 млн).

Водний транспорт найбільше «спеціалізується» на забрудненні гідросфери. У першу чергу це відноситься до нафтового забруднення морів і внутрішніх водойм та водотоків, про який вже говорилося. Залізничний транспорт, який має вплив на різні геосфери, найбільш негативно впливає на літосферу, що пов’язано і з відчуженням, і з засмічування земель. Те ж відноситься і до трубопровідного транспорту: будівництво та експлуатація трубопроводів здійснюють прямий вплив на грунти (і рослинність), яке приймає особливо загрозливого характеру у випадках прориву нафто-і газопроводів.

Не дивно, що останнім часом боротьбі з негативними впливами транспорту на навколишнє середовище стали приділяти підвищену увагу. На автомобільному транспорті йдеться насамперед про перехід на неетилований бензин, посилювання нормативів викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобілів, про створення надійних шумових заслонів на автострадах та ін На залізничному транспорті – в першу чергу про докорінної реконструкції рухомого складу та використанні нових видів тяги .

У боротьбі з негативними екологічними наслідками роботи повітряного транспорту, як показує досвід, певну роль можуть зіграти і акції громадського протесту. Боротьба навколишнього населення з аеропортами стала в країнах Заходу однією з масових форм екологічних виступів. Подібний інцидент знайшов відображення в романі відомого американського письменника Артура Хейлі «Аеропорт». Широко відома також боротьба жителів Токіо проти використання міжнародного аеропорту, розташованого в межах цього міста. В результаті був споруджений аеропорт Наріта, що знаходиться на значній відстані від нього.
Всі перераховані вище проблеми актуальні і для Росії. Як приклад можна привести її автомобільний транспорт, який щорічно викидає в атмосферу 16-17 млн т забруднюючих речовин (це 2/5 всіх небезпечних викидів на території країни). У 150 містах Росії автомобільні викиди перевищують промислові. Наприклад, у Москві, де автопарк вже перевищив 4 млн машин, на частку автотранспорту доводиться 90% всіх викидів шкідливих речовин у повітряний басейн. До того ж більше третини москвичів відчувають акустичний дискомфорт від шумового забруднення.

Посилання на основну публікацію