1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Техніко-економічні основи виробництва

Техніко-економічні основи виробництва

Людство завжди вирішувало три проблеми. Вам відомо, що воно приймало участь у відтворенні населення, було основним виробником і споживачем відтворених їм продуктів харчування і одягу. Серед виконуваних людством завдань основною є та, що воно є суб’єктом виробництва.

Людина – безпосередній учасник виробництва, а раз так, то він завжди прагне вдосконалювати знаряддя праці, технічні засоби, паралельно вирішуючи питання щодо зменшення витрат на їх виробництво. Промислова революція XIX століття разом з науково-технічною революцією XX століття посприяла подальшому зростанню ефективності зв’язків виробництва і техніки і технології.

У цьому розділі ви детально ознайомитесь з поняттями виробничого процесу, основними факторами територіальної організації виробництва, відомостями щодо географічного дослідження управління і розміщення промислових підприємств. Крім цього, ви дізнаєтеся тут ряд цінних відомостей щодо використання результатів географічних досліджень при обгрунтуванні технічних проектів; значення географії при розробці комплексних галузевих програм; місця географії, займаного нею в реалізації комплексних регіональних проектів; природних ресурсів і людського фактора, а також їх економіко-географічного обґрунтування.
 Поняття про виробничий процес
Створення матеріальних благ і надання послуг з метою задоволення потреб суспільства і людей називається виробничим процесом.

В даному процесі використовуються економічні ресурси, що включають в себе землю, капітал, праця і підприємництво. Ці ресурси також називаютпроізводственнимі факторами.

Розвиток виробництва безпосередньо залежить від кількості і якості задіяних в ньому факторів. До них відносять такі фактори:

Людський фактор. Це – люди, що володіють спеціальними професійними навичками, необхідними для створення матеріальних і духовних благ.

Матеріальний фактор включає в себе природні засоби праці (земельні) і створені людиною знаряддя праці (машини, техніка, споруди).

Предмети праці. Вони представлені неперерабативаемимі, безпосередньо використовуються у виробничому процесі природними засобами (наприклад, вугілля в шахтах, руда і т.д.).

Природний фактор є природним фактором, до якого відносять природні багатства, корисні копалини, орні землі, сади, ліси і т.п.

Капітал. Він складається з набору благ, що застосовуються у виробництві і сфері послуг. Капітал надзвичайно багатогранний. І він може бути представлений як у вигляді грошей, так і в формі людських здібностей, навичок та інформації.

Фактор підприємництва. Він складається з двох частин. 1. Підприємницька діяльність – при цьому мається на увазі використання ініціативи, винахідливості і ризикованості. 2. Здатність до підприємництва є найважливішим видом людського капіталу і служить ланкою, покликаним підвищити ефективність інших факторів при створенні благ і наданні послуг.

Виробництво здійснюється лише при обов’язковій наявності матеріальних чинників разом з людськими, тільки тоді можливе створення життєвих благ. Вони, по-перше, складаються з матеріальних продуктів, по-друге, – з різних послуг.

За своїм цілям і завданням виробництво підрозділяється на дві частини:

1. Матеріальне виробництво – створення матеріальних цінностей, наприклад, продовольчих товарів, одягу, житла та ін., А також надання необхідних послуг для виробництва (наприклад, вантажоперевезення, дорожні служби, передача виробничої інформації і т.д.). Ця сфера включає в себе промисловість, транспорт, зв’язок, будівництво, сільське господарство та інші подібні галузі.

2. Нематеріальні виробництв – припускає інші, хоча і не мають матеріальної форми, але необхідні для потреб населення послуги. До даній сфері відносяться фізичне виховання, спорт, освіта, надання культурно-побутових, медичних послуг і т.п.

ПОДІЛИТИСЯ: