Територіально-державний устрій Молдови

Згідно ст. 109 конституції, Республіка Молдова – унітарна держава, в якому публічне управління в адміністративно-територіальних одиницях грунтується на принципах місцевої автономії (як в організації та діяльності місцевого публічного управління, так і розпорядженні справами подаються спільнот), децентралізації громадських служб, виборності влади місцевого публічного управління і консультацій з громадянами з найважливіших питань місцевого значення.

До 1998 року територія Молдавії ділилася на 40 районів, з реформи 1998 року – на 10 повітів і автономно-територіальне утворення (АТО) Гагаузія. У 2003 році прийнято новий закон про адміністративно-територіальний устрій, який пройшов експертизу Ради Європи. Молдавія повернулася до існуючого до 1998 року районному поділу території: на 32 райони, 60 міст, 912 селищ, АТО Гагаузія з 32 населеними пунктами (в невизнаній ПМР 147 населених пунктів).

Згідно ст. 111, Гагаузія – це автономно-територіальне утворення з особливим статусом як форма самовизначення гагаузів, що є складовою і невід’ємною частиною Республіки Молдова, яке самостійно, в межах своєї компетенції, відповідно до положень конституції Республіки Молдова, вирішує питання політичного, економічного і культурного характеру в корисні для всіх.

Ст. 110 конституції вказує, що статус Кишинева (Кишинеу) регламентується органічним законом, а населеним пунктам Лівобережжя можуть бути надані особливі форми і умови автономії відповідно до особливим статусом, встановленим органічним законом.

Посилання на основну публікацію