Територіально-державний устрій Естонії

Естонська Республіка – унітарна держава.

Адміністративно-територіальний поділ передбачає наявність п’ятнадцяти повітів (мааконди) і шести міст центрального підпорядкування.

Повітовий староста призначається на посаду на п’ятирічний термін урядом за поданням прем’єр-міністра і за погодженням з представниками органів місцевого самоврядування повіту (п. 1 ст. 83 закону про уряд). Він, зокрема, представляє в повіті інтереси держави, координує співпрацю місцевих установ центральних міністерств з органами місцевого самоврядування, інформує уряд і органи місцевого самоврядування з питань регіональної політики та інших питань, що стосуються відносин між виконавчою державною владою та органами місцевого самоврядування, укладає за дорученням уряду адміністративні договори з органами місцевого самоврядування про виконання ними зобов’язань перед державою.

Повітовий староста уповноважений здійснювати нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування (ст. 85 закону про уряд). Він має право здійснювати нагляд за законністю актів зборів і управ місцевого самоврядування даного повіту. Староста або уповноважений його розпорядженням чиновник має право перевіряти виконання державних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування законом або прийнятих на себе самим органом місцевого самоврядування відповідно до адміністративного договором.

Посилання на основну публікацію