Територіальний аналіз екологічних проблем світу

Територіальному аналізу екологічних проблем світу присвячено багато географічних досліджень, в яких ці проблеми розглядаються на різних рівнях – континентів і частин світу, макрорегіонів (центрів), субрегіонів, районів і окремих країн.
Дані про ступінь порушеності природних екосистем на різних континентах (і в частинах світу) вже були наведені в таблиці 11. Аналізуючи цю таблицю, К.С. Лосєв і М. Д. Ананічева відзначають, що в наші дні на Землі залишилося ще 55% непорушених територій, що в абсолютних показниках відповідає 81500000 км2.

Потрібно, однак, враховувати, що до цих територій відносяться не тільки землі з збереженим природним рослинним покривом, але і великі оголені і заледенілі поверхні. Якщо ж їх в розрахунок не включати, то загальна площа непорушених територій зменшиться до 48,8 млн км 2. Як випливає з даних, наведених у таблиці 11, найбільше територій з непошкодженими екосистемами залишилося – що цілком природно – в Антарктиді, за якої в порядку убування ідуть Південна Америка, Австралія, Північна Америка, Азія, Африка і Європа.

Частково порушені території, для яких характерна наявність змінюваних або постійних сільськогосподарських земель, вторинної, але природно, що відновлюється, рослинності, щодо високої щільності домашньої худоби, лісових вирубок, займають близько 1/5 земної суші. Якщо не брати до уваги Антарктиду, то між окремими континентами вони розподіляються кілька рівномірніше з максимальним показником в Африці і мінімальним – у Північній Америці.
Але найбільший інтерес для аналізу представляють дані про порушені територіях, які відрізняються високою щільністю постійних сільськогосподарських земель, міських поселень, майже повною відсутністю природної рослинності, що є неминучим ознакою сильної деградації природних екосистем. Порушені території займають 1/5 всієї поверхні земної суші, причому в Австралії, Африці, Південній Америці цей показник нижче середньосвітового, а в Євразії (особливо в Європі, але також і в Азії) і в Північній Америці – вище.

К. С. Лосєв робить важливий висновок про наявність в наші дні на Землі окремих великих регіонів (центрів) з різним ступенем порушеності природних екосистем. [78] На його думку, сформувалися три центри дестабілізації і чотири центри стабілізації навколишнього середовища.

Всі три центру дестабілізації навколишнього середовища, для кожного з яких характерна наявність суцільного простору площею в кілька мільйонів квадратних кілометрів з практично повністю зруйнованими природними екосистемами, розташовані в Північній півкулі (рис. 129).

По-перше, це Європейський центр дестабілізації, що включає практично всю Європу (за винятком деяких її північних районів). У межах цього центру зруйновані або антропогенно змінені і лісові, і степові екосистеми всіх біогеографічних провінцій. На їх території збереглося не більше 8% природних екосистем. Загальна площа цього центру перевищує 8 млн км2.
По-друге, це Північноамериканський центр дестабілізації, який охоплює всю основну частину території США, південну частину Канади і північну частину Мексики. У його межах найбільшому антропогенному впливу і руйнування зазнали биогеографические провінції змішаних лісів і прерій. Загальна площа цього центру (включаючи збереглися менш ніж на 1/10 території природні екосистеми) дещо перевищує 9 млн км2.

По-третє, це Азіатський центр дестабілізації, який займає всю територію Південно-Східної Азії і значну частину території Південної та Східної Азії. Його загальна площа перевищує 7 млн ??км2, а природні екосистеми збереглися в його межах менше ніж на 5% земель.

З чотирьох центрів стабілізації навколишнього середовища, на думку К. С. Лосєва, два знаходяться в Північній півкулі і два в Южному. У Північній півкулі це Північний Євроазіатський центр стабілізації площею 11 млн км2, до складу якого входить майже вся територія азіатської частини Росії, її Європейський Північ, а також північна частина Скандинавії. Можна сказати, що основою цього центру служить сибірська тайга, що займає 9,5 млн км2. А Північноамериканський центр стабілізації територіально охоплює більшу частину Канади та Аляску. Площа цього центру перевищує 9 млн км2, з яких близько 6,5 млн км2 займають канадська і юконская тайга. У Південній півкулі це Південноамериканський центр стабілізації в складі великої Амазонії з прилеглими до неї територіями. Він займає площу 10 млн км2, на якій переважають тропічні ліси. Нарешті, Австралійський центр стабілізації площею 4 млн км2 сформувався на території більшої частини Австралії (за винятком більш освоєних східних і південних районів).
Багато уваги вивченню екологічних ситуацій у світі приділяє Інститут географії РАН. Його співробітниками ще на рубежі 1980 – 1990-х рр.. була підготовлена ??карта «Екологічні проблеми світу», складена за принципом поєднання зональних (основних напрямків можливого розвитку різних процесів) типів деградації навколишнього середовища з районами найбільш активного розвитку сучасних деградаційних процесів (рис. 130).

Розглянемо спочатку зонально-районний підхід авторів карти, відбитий на ній за допомогою фону. Основу його утворює показ потенційно можливих типів деградації навколишнього природного середовища під впливом наступних п’яти деструктивних процесів: 1) аридного опустелювання; 2) арктичного опустелювання; 3) збезлісення; 4) грунтової ерозії; 5) порушення життєдіяльності океанічного середовища. У більшості своїй ці процеси мають яскраво виражений зональний характер.
Аридного опустелювання автори карти розглядають як провідний тип деградації природного середовища для аридних і семіарідних територій, що представляють собою зону переходу від вологих саван і рідколісь до пустельним областям. Воно перш за все характерно для районів, прилеглих до пустель Сахара, Наміб, Атакама, до пустель Західної та Центральної Азії, центральної частини Австралії, західній частині США.

Арктичне опустелювання, або деградація тундри і лісотундри, має ще більш яскраво виражений зональний характер. Воно проявляється на великих просторах Півночі Росії і Канади, а також на Алясці. При цьому потрібно мати на увазі, що ландшафти тундри і лісотундри особливо чутливі до забруднення, і на їх відновлення, якщо воно взагалі можливо, потрібні десятки і навіть сотні років. У нинішніх умовах великої шкоди тундровим ландшафтам, особливо в Росії, наносять видобуток і транспортування природного газу та нафти.

Райони існуючого і можливого збезлісення в географічному плані досить чітко корелюють з двома головними лісовими поясами Землі – північним і південним. У межах північного пояса вони широкою смугою простягаються по території Росії і Канади, охоплюючи також гірничо-лісові ареали зарубіжної Європи і США. У межах південного пояса головними потенційними вогнищами збезлісення вважають Амазонию, басейн Конго, Західну Африку, Великі Зондські острови, а також деякі гірські райони (Гімалаї, Великий Вододільний хребет в Австралії).

Райони яка відбувається і передбачуваної грунтової ерозії, з якою зазвичай і починається деградація більшості ландшафтів, теж мають яскраво виражене широтне (зональне) простягання, хоча в цілому по світу картина тут більш мозаїчна. Неважко помітити, що в помірному поясі Північної півкулі ерозії можуть бути схильні насамперед головні сільськогосподарські райони лісостепової та степової зон, а в тропіках – зона саван.

Райони деградації океанічного середовища утворюють кілька значних ареалів, найбільші з яких – Північно-Західна, Північно-Східна та Південно-Східна Атлантика, північна і західна частини акваторії Тихого океану, Аравійське море з Перською затокою. Все це райони інтенсивного судноплавства, видобутку нафти і газу і поряд з цим в більшості випадків – рибальства.
Нарешті, до територій з малою ймовірністю деградаційних процесів на мапі віднесені райони з найбільш низькою біологічною продуктивністю. Це в першу чергу пустелі, високогір’я, райони високогірного і покривного заледеніння (Антарктида, Гренландія). У зв’язку з незначним обсягом біомаси цих територій процеси деградації проявляються на них не так масштабно і інтенсивно, як в інших районах світу.

На цьому загальносвітовому тлі цифровими значками показані конкретні райони найбільш активного сучасного розвитку деградаційних процесів.
По-перше, це райони промислово-міської забруднення атмосфери, пов’язаного з роботою промисловості, транспорту і комунального господарства. Вони представлені на карті в країнах СНД (Центральна Росія, Поволжя, Урал, Україна), на Північно-Сході Китаю, в Тихоокеанському поясі Японії, в Дамодарском промисловому районі Індії та Аппалачському промисловому районі США. До них відносяться також найбільші міські агломерації Мехіко, Сан-Паулу і Буенос-Айреса.

По-друге, це райони комплексного порушення земель, що виник насамперед у місцях інтенсивного розвитку гірничодобувної промисловості. На карті такі значки стоять в Рейнсько-Вестфальському районі Німеччини, біля узбережжя Перської затоки, в головних районах видобутку мідної руди (Заїр, Замбія, Чилі, Перу, США), в гірничопромислових районах Канади, ПАР, Австралії, а також у місцях видобутку нікелю на Новій Каледонії і видобутку фосфоритів на о. Науру, де рудники займають уже чи не половину всієї території атола.

По-третє, це райони забруднення Світового океану, насамперед пов’язаного з транспортуванням нафти і нафтопродуктів: Північне, Аравійське і Південно-Китайське моря, Перська і Мексиканська затоки, а також Індійський океан біля узбережжя Африки, де видобуток нафти не ведуть, але проходять основні траси супертанкерів. Саме на ці райони припадає основна частина аварій танкерів, що супроводжуються розливами нафти, а також аварій на бурових установках.

По-четверте, це райони радіоактивного забруднення, які на карті відзначені в Росії, США, Китаї та Океанії.
По-п’яте, це райони зведення лісів, показані в Росії (Карелія, Сибір, Приморський край), в Індії і Південно-Східної Азії, в Західній і Центральній Африці, в Канаді (Британська Колумбія і Онтаріо), в Центральній Америці, Амазонії і на сході Австралії. Мабуть, найбільш яскравим прикладом такого роду може служити бразильська Амазонія, де щорічні втрати лісової рослинності складають від 8 млн до 20 млн га.

По-шосте, це райони деградації пасовищ, що виникає головним чином через перевипаса худоби. На карті показані такі райони в зоні Сахеля і на Африканському Розі. Відзначено також деградація оленячих пасовищ на Півночі Росії і Канади.
По-сьоме, це райони скорочення річкового стоку, перш за все Приаралье.

По-восьме, це райони деградації грунтів, що виникла через їх підкислення в результаті випадання кислотних опадів (приклад – Західна Європа), засолення при зрошуваному землеробстві (приклад – Середня Азія), а також загального виснаження в результаті втрати поживних речовин (деякі райони південно-Східної Азії, Західної Африки, Південної Америки та Австралії).
По-дев’яте, це райони водної ерозії, вогнища якій позначені в Середземномор’ї, Північно-Східному та Південному Китаї, в Тропічній Африці, в Мексиці та Бразилії.

По-десяте, це райони вітрової ерозії, відмічені на карті в південноруських і казахстанських степах, на лесових плато Китаю, в басейні Інду, в посушливій прісахарской Африці і в Північній Мексиці.
Зрозуміло, малюнок 130 слід розглядати як перший досвід складання подібної карти, до того ж у такому дрібному масштабі (1:5 000 000), який не завжди дозволяє відобразити навіть найголовніше.

В Інституті географії РАН проводилася також робота з вивчення глобальної екологічної проблеми в розрізі окремих країн. Зокрема, Б. Н. Зиміним була запропонована економіко-екологічна типологія країн світу з підрозділом всіх країн на шість наступних типів:

1) країни з украй низьким рівнем економічного розвитку, в яких заходи по боротьбі з деградацією навколишнього середовища зовсім або майже зовсім не здійснюють насамперед унаслідок надзвичайної бідності;
2) країни з низьким рівнем економічного розвитку, в яких природоохоронні заходи якщо і проводяться, то тільки за допомогою міжнародних організацій та зарубіжних інвестицій;
3) країни з середнім рівнем економічного розвитку, в яких фінансування природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності поставлено краще;

4) країни з високим рівнем економічного розвитку, вже налагодили охорону природи, але часто за рахунок використання таких способів, які не дуже дорого коштують і не стільки ліквідують забруднення, скільки забезпечують їх виведення за межі основних осередків розселення;

5) країни з високим рівнем економічного розвитку, які мають можливість не тільки перевести своє виробництво на маловідходні і безвідходні технології, а й здійснювати міграцію «брудних» виробництв у країни Півдня;
6) розвинені країни з «ідеальним» досвідом використання безвідходних виробництв (наприклад, Швейцарія).
До числа країн із найбільшою площею природних екосистем і найбільшим внеском у стабільність біосфери входять Росія, Канада, Австралія, Китай, ДР Конго.

Посилання на основну публікацію