Тектонічна будова земної кори

1. Що таке платформа?

Платформа – великий, відносно стійкий і тектонічно спокійний ділянка земної кори, який має двоярусне будову.

2. Покажіть на карті платформи й платформні плити. Що спільного ви бачите в їх назві і розташуванні?

Плити займають основну частину стародавніх і молодих платформ. У рельєфі їм відповідаю рівнини.

3. Назвіть процеси, що протікають під впливом внутрішніх і зовнішніх сил Землі.

Внутрішні сили: горотворення, вулканізм, землетруси. Зовнішні сили: вивітрювання, ерозія, діяльність льодовиків.

Посилання на основну публікацію