1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Світові паливні ресурси

Світові паливні ресурси

Світові вугільні ресурси оцінюються так:

 • Загальні – 14,810 трлн. тон в 75 країнах світу;
 • Розвідані запаси – 1,25 трлн. тон (8% від загальногеологічних);
 • Кам’яне вугілля – 60 %;
 • Буре вугілля – 40 %.

Більше 90% розвіданих запасів зосереджено в Північній півкулі (на північ від 300 пн.ш.). Велика частина, як загальних, так і розвіданих запасів зосереджена в економічно розвинених країнах. З країн, що розвиваються значними запасами володіють тільки Індія, Ботсвана, а також Китай.

10 найбільших басейнів (по загальним ресурсам):

 • Тунгуський;
 • Ленський;
 • Кансько-Ачинський;
 • Кузнецький;
 • Рурський;
 • Аппалачський;
 • Печорський;
 • Таймирський;
 • Західний;
 • Донецький.

При оцінці загальногеологічних ресурсів можна вказати на те, що:

 • на Азію (в основному завдяки Ленському, Тунгуському, Таймирському, Кузнецькому і Кансько-Ачинському басейну Росії) припадає 8,1 трл тон;
 • на Америку – 4,3;
 • на Європу – 1,3;
 • на Австралію й Океанію – 0,8;
 • на Африку- 0,3.

Але частіше оперують даними про розвідані ресурси.

На відміну від загальногеологічних, за розмірами розвіданих вугільних ресурсів світова першість належить Північній Америці (головну роль при цьому відіграють Аппалачський і Західний басейни США). З усіх світових розвіданих запасів:

 • по-перше, на США, Китай і Росію припадає майже 3/4 вугільних ресурсів;
 • по-друге, у складі “першої десятки ” різко переважають економічно розвинуті країни.

Всього ж в цих країнах зосереджено 80% загальносвітових розвіданих ресурсів вугілля.

Нафтогазоносних басейнів розвідано понад 600, розробляється 450, а загальна кількість нафтових родовищ сягає 50 тис. Основні запаси знаходяться в північній півкулі, переважно в відкладах мезозою. Головна частина цих запасів також сконцентрована у відносно невеликому числі найбільших басейнів.

При детальному аналізі інформації стає очевидною виняткова роль Південно-Західної Азії, і, перш за все, країн Перської затоки, у світових ресурсах нафти: на них припадає майже 2/3 від усієї кількості. На відміну від ресурсів вугілля, запаси нафти на 86 % зосереджено в країнах, що розвиваються. Ця обставина робить дуже великий вплив на всю світову економіку, та й на політику.

Серед багатьох тисяч родовищ нафти особливе значення мають родовища- гіганти з запасами понад 500 млн. т і навіть понад 1 млрд. т у кожному. Таких унікальних родовищ у світі близько 50. Більше половини знаходяться в країнах Близького і Середнього Сходу. (Гавар в Кувейті та ін)

Забезпеченість розвіданими запасами нафти при поточному видобутку складає в цілому по світу 45 років. У середньому по ОПЕК цей показник становить 85 років.

Географічний розподіл світових ресурсів природного газу (135 трлн. м3) виявляється трохи іншим. З регіонів світу:

 • перше місце за цим показником посідає СНД;
 • друге – Південно-Західна Азія;
 • далі з великим відривом слідують зарубіжна Європа, Південна і Південно-Східна Азія, Північна і Латинська Америка.

Відповідно до цього шикуються і країни “першої десятки”.

Останні роки значного поширення набув шельфовий видобуток нафти і газу. Виключно шельфові родовища:

 • Північне море;
 • Мексиканська затока;
 • Гвінейська затока;
 • Перська затока та ін.

Серед багатьох тисяч родовищ газу особливе значення мають родовища- гіганти з запасами понад 1 трлн. м3. Таких унікальних родовищ у світі набагато більше 20, але вони містять понад 70% всіх запасів. Такі родовища найбільш характерні для країн СНД.

ПОДІЛИТИСЯ: