Світове Машинобудування – географія

1. Наведіть докази того, що машинобудування відноситься до провідних галузей світового господарства.

На машинобудування припадає 35% світової промислової продукції і близько 27% зайнятих у промисловості. Машинобудування об’єднує велику кількість галузей і виробництв.

2. Перерахуйте основні регіони машинобудування світу і покажіть їх на карті.

Північна Америка, Західна Європа, Східна і Південно-Східна Азія, країни СНД.

3. Як проявляється вплив транснаціональних компаній на розвиток і розміщення окремих галузей машинобудування? Наведіть приклади.

З розвитком ТНК виробництва машинобудівних галузей досягли високої концентрації. Приміром 95% автомобілів випускають 20 найбільших компаній. Основну частину електронної продукції випускають ТНК США, Японії і Південно-східної Азії.

4. Чому електронна промисловість розміщується преобладающе у високорозвинених країнах світу?

Електронна промисловість – наукомістка галузь, тому розміщується в країнах з потужною науковою базою.

5. * У світовому машинобудуванні все більше розширюється внутрішньогалузева спеціалізація. У чому її переважання перед іншими видами спеціалізації.

Внутрішньогалузева спеціалізація означає відокремленість виробництва в межах однієї і тієї ж галузі. Розрізняють два види внутрішньогалузевої спеціалізації: якісно багаторівневу і Постадійний. Перша з них здійснюється з метою забезпечення якісного стану функціонування тієї чи іншої галузі. Внутрішньогалузева спеціалізація дозволяє знизити конкуренцію, використовувати перевагу економії на масштабах, скорочувати витрати виробництва, задовольняти запити споживачів у різних видах продукції.

Посилання на основну публікацію