1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Світова Хімічна промисловість – реферат

Світова Хімічна промисловість – реферат

Хімічна промисловість, як і машинобудування – «двигун» науково-технічного прогресу. Однак її питома вага в структурі світового промислового виробництва набагато нижча машинобудування і становить за різними оцінками 3-5%. Має багатогалузеву структуру. Відмінності в рівні розвитку хімічної промисловості по країнах показані на рис. 3.10.

У структурі сучасного хімічного виробництва провідне місце належить хімії органічного синтезу. Вона виробляє хімічні волокна, пластмаси, синтетичний каучук, інші види продукції. Її сировинною базою на 90% служать нафту і природний газ, а також продукти їх переробки.

Неорганічна хімія відійшла за своєю значимістю на другий план і в різних країнах займає від 10 до 25% від загальної вартості виробленої в них хімічної продукції [6, с. 254]. Підприємства даної галузі випускають переважно добрива: суперфосфатних, калійні, азотні. Сировиною для них служить продукція гірничо-хімічної промисловості: фосфорити, апатити, кухонна і калійна солі, сірка та ін. Має місце тенденція до переміщення виробництв неорганічної хімії в розвиваються і постсоціалістичні країни з перехідною економікою. Хімія органічного синтезу отримала розвиток переважно в промислово розвинених країнах, які все більше спеціалізуються на випуску новітніх наукоємних видів хімічної продукції – фармацевтичних препаратах, надміцних конструкційних матеріалах і т. П.

Сформувалося кілька регіонів хімічної промисловості світу. Найбільший з них – Західноєвропейський. На його частку припадає 23-24% світового виробництва хімічної продукції. Країни Західної Європи є і найбільшими експортерами цієї продукції. Особливо високим рівнем розвитку хімічних виробництв виділяється Німеччина, де їх питома вага в структурі обробної промисловості складає 8-9%.

США – другий за рівнем розвитку хімічної промисловості регіон світу. Тут виробляється до 20% світової хімічної продукції. Питома вага хімічних виробництв у структурі обробної промисловості США порівняно не великий – 5,3%, але в абсолютному обчисленні це становить значний обсяг продукції, при цьому з дуже широкою номенклатурою виробів, що дозволяє країні давати 15% їх світового експорту.

Третім регіоном розвитку хімічної промисловості світу можна вважати Японію. Питома вага цієї галузі в структурі обробної промисловості країни близько 4%, але з урахуванням абсолютних показників випуску хімічної продукції її частка у світовому виробництві та експорті становить близько 15%.

Четвертий регіон високого рівня розвитку хімічної промисловості формується в зоні Перської затоки. Тут на базі часткової переробки видобутої нафти і попутного природного газу в Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, Ірані та інших країнах складається потужний нафтохімічний комплекс, що спеціалізується на виробництві та експорті напівфабрикатів хімії органічного синтезу і добрив (переважно азотних). Країни регіону виробляють 5-7% світової хімічної продукції.

Умовно п’ятим регіоном розвитку хімічної промисловості можна вважати країни СНД. Колись, за часів існування Радянського Союзу, ці країни виробляли до 10% світової хімічної продукції. Зараз їх економічний потенціал знизився і вони дають лише 5-6% від її світового виробництва (при цьому значну частину складає продукція неорганічної хімії). Стоїть проблема відновлення потужностей хімічної промисловості та її часткової реструктуризації з упором на розвиток наукомістких виробництв, насамперед, фармацевтики. Поза розглянутих регіонів постійно зростає хімічна промисловість в країнах Східної та Південно-Східної Азії, серед яких виділяються Республіка Корея і Китай. Вони посилено нарощують виробництво багатьох видів хімічної продукції, поступово підвищуючи їх якість.

Головними факторами розвитку і розміщення хімічної промисловості у світі залишаються споживання, наявність енергії та сировини. Вартість робочої сили в сучасних високоавтоматизованих виробництвах грає значно меншу роль. При зростанні обсягів хімічного виробництва все зростаючу роль починають грати водний фактор і умови екологічної безпеки. Названі вище фактори сприяють переміщенню багатьох видів виробництв (особливо екологічно «брудних») в країни, що розвиваються. Прикладом цьому служать Індія, країни Латинської Америки.

ПОДІЛИТИСЯ: