Світова Урбанізація

Урбанізація – це одна зі сторін процесу розселення населення світу. Під урбанізацією сьогодні розуміють зростання міст, підвищення питомої ваги міського населення в країні, в окремому регіоні, в світі, виникнення і розвиток все більш складних мереж і систем міст.

Значення урбанізації в сучасному світі дуже велике, тому що урбанізовані території займають трохи більше 1% суші, але концентрують 45% населення Землі, виробляють 80% ВВП і при цьому дають 80% всіх викидів в атмосферу і гідросферу.

Другий етап охопив першу половину XX в. і вплинув на розвиток більшості регіонів світу. Для сучасного третього етапу характерно не просто прискорення темпів зростання міського населення (зростання на 2460 млн чоловік), але також і значне зростання великих міст, створення міських агломерацією, мегаполісів, поширення міського способу життя на сільську місцевість та ін. Урбанізація безповоротно стала глобальним процесом.

Хоча рівень урбанізації по регіонах світу відрізняється досить істотно. В переди за цим показником однозначно Північна Америка, зарубіжна Європа, Латинська Америка, позаду залишаються Південно-Східна, Південно-Західна і особливо Південна Азія і Африка.

Темпи зростання урбанізації найбільш високі в Африці та зарубіжної Азії, т. Е. В тих регіонах, де рівень її поки відстає від інших регіонів. Це пов’язують з тим, що зростання урбанізації в країнах, що розвиваються якісно відрізняється від цього процесу в розвинених країнах: по-перше, збільшення чисельності жителів міста йде за рахунок відтоку з перенаселених аграрних районів («помилкова урбанізація»). По-друге, вона має ряд особливостей, а саме:

– Концентрація населення і господарства в основному у великих містах, що пов’язано, з характером виробництва;

– Ускладнення зв’язку з наукою, освітою;

– Великі міста зазвичай більш задовольняють духовним запитам людей, краще забезпечують достаток і розмаїтість товарів і послуг, доступ до сховищ інформації.

Посилання на основну публікацію