1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Світова система зв’язку

Світова система зв’язку

Засоби зв’язку, які продукують і передають інформацію, як і транспорт, відносяться до сфери матеріального виробництва. Інформація, витрати на її продукування, трансформацію і передачу входять складовою частиною в кінцеву продукцію будь-якого виробництва.

У класичному розумінні зв’язок являє собою систему інформаційної комунікації у вигляді сукупності спеціальних організаційно-технічних та інженерних пристроїв по зберіганню, перетворенню і передачі інформації на відстані.

Вона поділяється на такі види: поштову, фельд’єгерську, електронну. Електронна зв’язок (електрозв’язок), у свою чергу, підрозділяється на наземну і космічну. Для передачі інформації використовуються: кабельно-провідникові комунікації, теле- і радіозв’язок, оптичні пристрої.

У світовій практиці існує система просторової організації мереж зв’язку, яка ґрунтується на адміністративно-територіальному устрої держав світу. Ці системи включають первинні, вторинні і магістральні мережі зв’язку.

Первинні мережі зв’язку забезпечують з’єднання абонентів на певній території (на підприємстві, в місті, в районі, області, зоні обслуговування).

Магістральні мережі зв’язку з’єднують між собою первинні територіальні системи зв’язку, утворюючи єдину регіональну, державну чи міжнародну систему зв’язку.

За первинним і магістральних мереж зв’язку передається поштова, телефонний, телеграфний, факсимільний, електронна та інші види оперативної інформації. Часто виникає необхідність її розмаїтої перетворення і коммутирования між різними споживачами. Для цього створюються вторинні мережі зв’язку всередині кожної первинної територіальної системи зв’язку: автоматичні мережі телефонного зв’язку; телеграфні лінії між підприємствами; факсимільні мережі; мережі теле- і радіомовлення; електронна пошта та ін.

Лінії зв’язку класифікують по тракту поширення радіохвиль на: повітряні, кабельні, радіорелейні, оптіковолоконние, супутникові.

У сучасну епоху – епоху переходу людства до інформаційної стадії розвитку, зв’язок і засоби її здійснення переживають бум свого зростання. При цьому, якщо в більшості країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою до теперішнього часу стоїть проблема насичення телефонним зв’язком і вони являють собою ємний ринок сучасних АТС і телефонної апаратури, то в розвинених країнах йде швидкий розвиток інших видів зв’язку – факсимільного, комп’ютерної, електоронно- поштового та іншого. Зростає попит на мобільні засоби зв’язку – пейджингові, стільникові, супутникові.

За приблизними оцінками в 2000 р наибольшое кількість абонентів пейджингового зв’язку становило (млн): у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону – понад 70, у США – 50, у Китаї – 20, у країнах ЄС – 4. Найвища частка супутникового телефонного зв’язку також в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону – 38% загальної кількості абонентів. Частка Північної Америки – 26%, Західної Європи – 21%, Латинської Америки – 10%, Східної Європи – 3%, країн Африки – 3%, Близького і Середнього Сходу – 1%. Серед країн великою кількістю використовуваних стільникових телефонів виділяються США, Японія, Великобританія, Китай.

Під впливом науково-технічного прогресу відбуваються істотні зміни у світовій системі зв’язку. Широко впроваджується електронна техніка, канали супутникового зв’язку, волоконно-оптичні кабелі, цифрові технології. Це значно підвищує оперативність інформаційних систем зв’язку і їхня ефективність (зокрема, заміна тільки одного мідного телефонного кабелю волоконно-оптичним збільшує в 200 разів число одночасних телефонних розмов). В даний час волоконно-оптичні кабелі зв’язку прокладені по дну Атлантичного океану між Європою і Північною Америкою, по дну Тихого океану між США і Японією, США та Австралією. Прокладається по дну Чорного моря волоконно-оптичний кабель для розширення можливостей телефонного зв’язку України та Росії з країнами Західної Європи.

Обсяг послуг супутникового зв’язку збільшується щорічно на 10-15%. Світова система супутникового зв’язку включає близько 100 супутників і 2000 ретрансляторів в шести географічних зонах. США мають 550 ретрансляторами (27% від їх загальної кількості в світі). У країнах Європи їх 380. Супутники зв’язку та ретранслятори мають також Японія, Росія, Китай, Індія, Австралія, Індонезія, Бразилія, Мексика та інші країни.

Склалися великі міжнародні системи зв’язку. Найбільшою міжнародною організацією в системі супутникового зв’язку є «Інтелсат», що об’єднує 112 країн світу. На її частку припадає 80% міжконтинентальних телефонних переговорів. «Інмарсат» – міжнародна організація, що забезпечує супутниковий зв’язок на морях 69 країн світу.

Велику популярність придбала система комп’ютерного зв’язку через Інтернет. Її мережа в даний час охопила практично всю територію планети. Послугами даної зв’язку можуть користуватися як підприємства та організації, так і часті особи. Великі можливості ця система має в галузі міжнародної комерційної діяльності. Використання інтернет-технологій знайшли широке застосування в багатьох країнах – США, Японії, Великобританії, Німеччини та інших. Їх впровадження починається також у Росії та Україні.

ПОДІЛИТИСЯ: