Світова металургія

1. Чому навколо центрів металургії формуються великі промислові центри? Наведіть конкретні приклади.

Більшість підприємств металургії являють собою комбінати і об’єднують багато виробництв (одержання металів, будівельних матеріалів, мінеральних добрив та інше). Підприємства кольорової металургії дуже енергоємні і вимагають наявності електростанції. У містах з металургійними підприємствами як правило організовані підприємства легкої промисловості (для зайнятості жіночої половини населення).

2. Чому зараз існує значний територіальний розрив між видобутком і споживанням залізної руди?

На територіальний розрив вплинуло розвиток морського транспорту.

3. Які особливості кольорової металургії в економічно розвинених країнах і тих, що розвиваються?

Країни, що розвиваються забезпечені сировиною для виплавки металів. У розвинених країнах сировинна база слабка і металургія розвивається на переробці металевого брухту і привізній сировині.

4. Охарактеризуйте вплив сировинної бази кольорової металургії на розміщення підприємств цієї галузі. Чому існує значний територіальний розрив між видобутком і споживанням концентратів руд кольорових металів?

Сировинна база значно впливає на розміщення підприємств кольорової металургії, особливо з первинної переробки руди. Видобуток руд і їх первинна обробка (одержання концентратів) відбувається в країнах, що розвиваються. Головними імпортерами концентратів кольорових металів є розвинені країни. У них немає власної сировини, але досить енергетичних ресурсів для виплавки металів.

5. Чому центри кольорової металургії часто збігаються з розміщенням електротехнічної промисловості? Наведіть конкретні приклади.

Електротехнічна промисловість – головний споживач кольорових металів. Мідь використовується у виробництві електричних приладів. Зараз практикується оцинковка багатьох елементів.

Посилання на основну публікацію