1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Світова демографічна політика

Світова демографічна політика

Демографічна політика – система адміністративних, економічних, пропагандистських або інших заходів, за допомогою яких держава впливає на природний рух населення (насамперед на народжуваність) в бажаному для себе напрямку. У наш час уряди більшості країн світу прагнуть управляти відтворенням населення. Для цього проводиться демографічна політика.

Контроль над народжуваністю став вперше проводитися ще в XVIII в. у Франції, де у зв’язку із загрозливим зниженням темпів народжуваності здійснювалися спроби її стимулювання. На сьогоднішній день близько 130 економічно розвинених країн світу і приблизно 80 розвиваються здійснюють свою демографічну політику, напрямок якої визначається насамперед демографічною ситуацією в тій чи іншій державі.

Так, наприклад, у країнах першого типу відтворення населення переважає демографічна політика, яка спрямована на підвищення народжуваності та природного приросту населення, причому найбільш активна демографічна політика проводиться країнами Європи. Заходами демографічної політики можуть бути одноразові позички молодятам, допомоги у зв’язку з народженням дітей (за прогресивно зростаючої шкалою), тривалі декретні відпустки, пільги на придбання житла і т. Д.

У країнах Західної Європи демографічна політика проводиться з неоднаковою інтенсивністю в різних країнах. Найбільш активна вона у Франції, Швеції. У США демографічна політика фактично не проводиться за винятком деяких пільг сім’ям.

Навпаки, більшість країн другого типу відтворення в останні десятиліття здійснюють демографічну політику на скорочення народжуваності та природного приросту.

У зарубіжній Азії програми планування сім’ї втілюються в життя у Східній, Південно-Східної та Південної Азії. Першою на цей шлях вступила Індія. Найзначніших успіхів у регуляції темпів приросту населення домігся Китай. Основними заходами для зниження народжуваності, стали підвищення віку вступу в шлюб (в Індії 21 рік для чоловіків і 18 років для жінок, в Китаї – 22 і 20 років відповідно), стимуляція створення сімей з одним або двома дітьми.

У країнах арабсько-мусульманського регіону, що знаходяться в Південно-Західній Азії і Північній Африці, активність демографічної політики невелика у зв’язку з національними та регіональними традиціями (мусульманство заохочує ранні та обов’язкові шлюби, багатодітність, багатоженство і негативно ставиться до демографічної політики). Африка в цілому (за винятком Нігерії) майже не включена в політику планування сім’ї, що викликано традиціями багатодітності та іншими національними та соціально-економічними причинами.

Питання демографічної політики в даний час є дуже важливими для розвитку всього світу, але різний підхід до неї різних держав унеможливлює стабілізацію темпів зростання чисельності населення планети в найближчому майбутньому.

ПОДІЛИТИСЯ: