1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Створення антропогенних ландшафтів і антропогенного рельєфу

Створення антропогенних ландшафтів і антропогенного рельєфу

Найбільш істотні зміни антропогенні процеси роблять у рельєфі земної поверхні, причому як рівнинному, так і горном. В одних випадках техногенна діяльність викликає денудацію земної поверхні, що, в свою чергу, призводить до вирівнювання рельєфу, а в інших в результаті акумуляції матеріалу створюються різноманітні акумулятивні форми рельєфу – мелкогрядовий, горбистий, техногенно-розчленований, терасований.

За ступенем поширення і за своїм походженням антропогенні форми рельєфу і створювані руками людини ландшафти групуються в кілька типів.
Міський (сельбищний) ландшафт характеризується майже повною зміною природного рельєфу, зміною положення і видозмінами умов діяльності гидросети, перетворенням грунтового покриву, спорудою промислово-господарських та житлових будівель, значним пониженням або підвищенням рівня грунтових вод. В одних випадках через пониження статичного рівня водоносних горизонтів вони перестають дренувати річками, що призводить до значного їх обміління і в деяких випадках до повного зникнення. У межах міських агломерацій в результаті аварій на водопроводах і в каналізаційних системах в підгрунтові горизонти надходять води, що призводить до підвищення рівня грунтових вод і до підтоплення житлових і промислових будівель.

Створення міських ландшафтів веде до необоротних змін у складі атмосфери і клімату над міськими агломераціями. Зокрема, чим крупніше населений пункт, тим більша різниця між денними і нічними температурами, між температурами в центрі та передмісті. Це викликано тим, що промислові підприємства виділяють в атмосферу значну кількість теплоти та парникових газів. Точно так само в результаті викидів в атмосферу газів при роботі промислових підприємств та автотранспорту складу атмосферних газів над містами суттєво іншою, ніж над сільськими територіями.
Гірничопромисловий ландшафт відрізняється створенням поряд з виробничими будівлями систем збагачення, очищення та складування відходів з відповідною інфраструктурою гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), кар’єрів, виїмок і шахт, будівництвом терасованих воронок, іноді заповнених водою, розташуванням озер в кар’єрах і виїмках, зовні схожих з карстовими озерами. Техногенні негативні форми рельєфу чергуються з позитивними – відвалами, териконами, насипами вздовж залізничних і грунтових доріг.

Створення гірничопромислового ландшафту тягне за собою знищення деревної рослинності. При цьому істотно змінюється не тільки рослинний покрив, а й склад грунтів.
Відкрита і підземна розробка корисних копалин поряд з виїмкою грунту і гірських порід зазвичай супроводжується рясним водо припливом за рахунок підземних вод, дренуючих з різних горизонтів гірничих виробок. У результаті цього створюються величезні депресійні воронки, що знижують рівень грунтових вод в районі гірничопромислових об’єктів. Це призводить, з одного боку, до заповнення кар’єрів і виїмок водою, а з іншого, коли відбувається зниження рівня грунтових вод, – до осушення земної поверхні і її опустелювання.
Гірничопромислові ландшафти формуються протягом досить короткого часу і займають великі території. Особливо це характерно для розробки родовищ корисних копалин, що володіють пластообразнимі полого залягають породами. Такими, зокрема, є пласти кам’яного і бурого вугілля, залізних руд, фосфоритів, марганцю, стратіформних поліметалічних родовищ. Прикладами гірничопромислових ландшафтів є ландшафти Донбасу і Кузбасу, Курської магнітної аномалії (райони міст Бєлгород, Курськ і Губкін) і т. д.

Іригаційно-технічний ландшафт характеризується наявністю системи каналів, канав і ариків, а також загат, ставків і водосховищ. Всі перераховані системи істотно змінюють режим поверхневих і особливо грунтових вод. Заповнення водосховищ і підйом рівня води до висоти верхнього б’єфу гребель призводить до підйому рівня грунтових вод, що, в свою чергу викликає підтоплення і заболочування прилеглих територій. У посушливих регіонах цей процес у зв’язку з присутністю у воді значних домішок солей супроводжується засоленням грунтів і утворенням солончакових пустель.

Сільськогосподарський ландшафт на Землі займає близько 15% площі всієї суші. Він створений на Землі більше 5000 років тому, коли людство перейшло від споживацького ставлення до природи в процесі збирання і полювання до продуктивної господарству – створення землеробських і скотарських цивілізацій. З тих пір людство продовжує освоювати все нові території. У результаті інтенсивної перетворювальної діяльності на поверхні Землі багато природні ландшафти остаточно перетворилися в антропогенні. Виняток становлять високогірні і гірничо-тайгові ландшафти, які в силу свого суворого клімату не приваблюють людство. На місці луків, степів, лісостепу, лісових масивів в рівнинних і передгірних територіях виникають освоєння сільськогосподарські ландшафти. Техногенні сільськогосподарські ландшафти, зокрема земля для відгінного скотарства, створюються в результаті зрошення пустель і напівпустель. На місці осушених озер і морських узбереж і особливо на заболочених територіях виникають типові сільськогосподарські ландшафти. На схилах гір в субтропічному кліматі, схильних привносять вологи, створюються терасують ландшафти, використовувані під вирощування цитрусових, чаю і тютюну.

Створення сільськогосподарського ландшафту супроводжується не тільки вирівнюванням території та видаленням знаходяться на поверхні заважають проведенню сільськогосподарських робіт брил і валунів, але і засипанням ярів, спорудою террасовіднимі уступів на схилах гір, дамб і насипів, що захищають сільськогосподарські угіддя та господарські будівлі від потоків води під час повеней і паводків.

Характерною різновидом антропогенного ландшафту є польдери – колишнє дно шельфу морів з розташованими на них садами і полями. Польдерна ландшафти широко поширені в Бельгії, Франції, Італії та Нідерландах.

Військовий ландшафт виникає в процесі ведення військових операцій і великомасштабних військових навчань, а також на території військових полігонів різного призначення. Він характеризується широким поширенням мелкобугорчатая рельєфу, що виникає в результаті утворення численних воронок, улоговин і насипів від вибухів, а також дрібних негативних і позитивних форм рельєфу. Останні формуються при проведенні військово-інженерних заходів (будівництво насипів доріг, укріплених районів і т. д.). Своєрідний ландшафт доповнюють військові інженерні споруди – протитанкові рови, окопи, підземні сховища і ходи повідомлення.

Перетворені природні ландшафти і створений антропогенний рельєф у своїй більшості є незворотними і довгоживучими формами. Несприятливі екологічні наслідки деяких антропогенних ландшафтів можуть бути зведені до мінімуму рекультиваційних роботами, які мають на увазі часткове або повне відновлення колишньої природного ландшафту і існував грунтово-рослинного покриву на місцях відкритої розробки родовищ корисних копалин, місць військових дій і військових навчань і т. д.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Китоподібні