1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Статевий склад населення

Статевий склад населення

статевий склад населення

Чоловіче і жіноче “начало” в природі рівнозначне. Хоча в середньому на кожні 100 дівчаток народжується приблизно 104-107 хлопчиків, до 15 років співвідношення обох статей вирівнюється. Але в наступних вікових групах формування статевого складу населення в різних країнах відбувається неоднаково.

Приблизно в половині країн світу жінки чисельно переважають. Найбільш значний таку перевагу в ряді країн СНД, в зарубіжній Європі, в Північній Америці. Це пояснюється насамперед тим, що середня тривалість життя у жінок зазвичай на кілька років більше, ніж у чоловіків (див. таблицю 7. “Середня очікувана тривалість життя на кінець 90- х років ХХ століття”). У багатьох країнах цих регіонів перевищення числа жінок пов’язане з втратами чоловічого населення під час другої світової війни. З входженням в життя нових поколінь розрив у чисельності чоловіків і жінок зазвичай вирівнюється, але з цього правила є й винятки.

У 1997 р. в Росії жінок було на 9 млн. більше, ніж чоловіків. За прогнозами, до 2010 р. цей розрив зросте до 10-11 млн., що пов’язано, насамперед, з підвищеною смертністю серед чоловічого населення.

В Африці, Латинській Америці, Австралії та Океанії чисельність чоловіків і жінок приблизно однакова.

статевий склад населення
статевий склад населення

А ось в закордонній Азії чоловіки помітно переважають. Багато в чому це пояснюється існуючим довгий час приниженим становищем жінки в сім’ї і в суспільстві (ранні шлюби, численні й ранні дітонародження в умовах убогості, голоду і хвороб). Останнім часом на статевий склад населення низки країн Азії стали надавати великий вплив зовнішні міграції населення.

У нафтовидобувних країнах Перської затоки в результаті великого припливу чоловічої робочої сили частка чоловіків у всьому населенні становить 55-65%. Такого перевищення більше ніде у світі немає.

І все ж на підсумковому світовому показникові особливо сильно позначається перевага чоловіків у двох найбільш населених країнах світу- Китаї та Індії. Саме тому в цілому в світі на 100 жінок припадає 101 чоловік.

ПОДІЛИТИСЯ: