Спотворення на картах

Оскільки Земля кругла, то земну поверхню неперекручено можна зобразити тільки на глобусі. На ньому всі материки і океани, а також більш дрібні географічні об’єкти будуть зменшені в однакове число разів.

На картах зобразити земну поверхню неперекручено неможливо. Карта плоска, а будь-яка більш-менш велика область Землі має округлу поверхню. Тому на картах поверхню Землі зображують за допомогою картографічної сітки. Сітка будується з меридіанів і паралелей, перенесених з глобуса на карту. Зрозуміло, що градусна сітка при перенесенні спотворюється. В наслідок цього спотворюються і зображення материків і океанів.

Яке буде спотворення, залежить від особливостей побудови сітки карти і розміру зображуваної області.

Наприклад, на глобусі меридіани мають однакову довжину, а на карті півкуль їх довжина різна. Середній меридіан – пряма лінія, а решта – дуги, довжина яких збільшується з віддаленням від середнього меридіана. Схожа ситуація і з паралелями. На глобусі паралелі – це паралельні один одному колу, що знаходяться один від одного на однаковій відстані (хоча вони й не рівні один одному). На карті півкуль екватор зображений прямою лінією, а решта паралелі – дугами. Крім того, відстань між паралелями збільшується до полюсів.

В результаті на карті масштаб не однаковий у різних її частинах. Це називається різномасштабних картографічного зображення.

На карті півкуль масштаб точно відповідає вказаному в місці, де перетинається екватор і середній меридіан. В інших частинах масштаб більше або менше зазначеного.
На картах материків спотворення менше, ніж на картах півкуль, так як тут зображені менші ділянки земної поверхні.

Найбільші спотворення на світових картах, так як тут треба зобразити всю поверхню Землі. На них зображення географічних об’єктів спотворені за формою і розмірами, тому вони майже непридатні для вимірів.

На топографічних картах спотворень майже немає, так як на них зображується невелика територія.

Посилання на основну публікацію