Соціально-економічна характеристика Німеччини

Сучасна Німеччина — одна з найрозвинутіших країн світу, входить до складу так званої Великої сімки, яка об’єднує найбільш впливові держави у світі. По економічному розвитку Німеччина посідає перше місце в Західній Європі і третє місце в світі. Це найбільш розвинена країна Західної Європи, свого роду локомотив всього Європейського союзу, успіхи якого значною мірою визначаються економічною стабільністю Німеччини.

Природні ресурси цієї країни досить мізерні, що, на думку багатьох фахівців, сприяло формуванню типово німецького характеру, відмінні риси якого — виняткова працелюбність, ощадливість, акуратність, висока організованість, повагу до закону. З розвіданих природних копалин Німеччина має досить великими покладами залізних руд, кам’яного і бурого вугілля, калійних солей.

Більше половини території займають сільськогосподарські угіддя (55 %), з них 30 % — ліси, багато водних ресурсів річки (Рейн, Майн, Ельба, Дунай та ін), озера, штучні водойми (Кільський канал та ін). Така густа внутрішня водна мережа забезпечила розвиток прекрасного річкового судноплавства, а порт Дуйсбург-Рурорт вважається одним з найбільших річкових портів світу.

Населення країни урбанизировано — 83 % живе в містах. Щільність населення висока, особливо в промислово розвинених регіонах — Рур, Північний Рейн-Вестфалія та ін. Німці, як західні, так і східні, єдина по своїй природі нація (87 %). Їй властиві висока працездатність, висока обов’язковість, аж до педантичності, точність і національна дисциплінованість; 10 % населення складають так звані заробітчани, тобто іноземні робітники і фахівці, що приїхали в країну на заробітки.

Німеччина має багату історію, внесла і продовжує вносити неоціненний внесок у скарбницю світової культури, подарувавши світові цілу плеяду геніїв в різних галузях діяльності. Імена філософів Іммануїла Канта і Вільгельма Гегеля, економістів Карла Маркса і Фрідріха Енгельса, класиків світової поезії Генріха Гейне, Йоганна-Вольфанга Ґете, Фрідріха Шиллера, найбільших композиторів світу Людвіга Ван Бетховена, Йоганна Баха, Франца Шуберта, Ріхтера Вагнера, всесвітньо відомих письменників Томаса Манна, Бертольда Брехта і багатьох інших знає весь освічений світ.

Німеччина відіграє важливу геополітичну роль — від її позиції багато в чому залежать перспективи розвитку всього європейського регіону. Протягом XX ст. ця країна двічі (роки Першої та Другої світових воєн) переживала нищівні військові поразки та повну господарську розруху. Але щоразу вона відроджувалася на новітній технічній основі. Не останню роль зіграло надзвичайна старанність кожного працівника, звичка робити все грунтовно, капітально, на бездоганно якісному рівні. Чималу роль при цьому мала і традиційна спрямованість німецького капіталу (як приватного, так і державного) на науково-технічний прогрес, на активне міжнародне співробітництво, а також зважена економічна політика держави.

За підсумками Другої світової війни з 1945 по 1990 р. країна була розділена на два самостійних держави — ФРН (західні землі) і НДР (східні землі). Післявоєнний розвиток НДР проходило в складі світової соціалістичної системи РЕВ, центром якої був СРСР, а західна Німеччина (ФРН) увійшла у світовий економічний простір, використавши для свого швидкого економічного відродження неоліберальну програму канцлера JI. Ерхарда.

В основу своєї моделі розвитку країни Л. Ерхард поклав теорії соціальної ринкової економіки (А. Мюллер) та ідеї «Фрайбурзької школи» (В. Ойкен, Ст. Ріпку). Згідно їм роль держави повинна бути обмежена макроуровнем. У сфері підприємницької діяльності на мікрорівні «править бал» жорстка конкуренція на серйозній законодавчій основі.

Реалізація економічної моделі Л. Ерхарда дала хороші результати: обсяг промислового виробництва зріс у 2 рази, експорту в 4,3 рази. ФРН активно брала участь у розвитку європейських інтеграційних економічних процесах, увійшовши спочатку до складу Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС), потім в Європейське економічне співробітництво (ЄЕС), Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом), а потім і в європейський Загальний ринок, що став основою формування сучасного Європейського союзу.

3 жовтня 1990 р. була зруйнована Берлінська стіна, символічно розділяла два німецьких держави. Ця подія стала воістину епохальною для німецької нації, для якої результат Другої світової війни, блискуча перемога СРСР над фашистською Німеччиною, її повний розгром сприймалися всіма німцями (як західними, так і східними) дуже болісно. Незважаючи на відносно високий рівень життя у НДР (у порівнянні з іншими країнами системи РЕВ), східні німці завжди порівнювали його з рівнем життя в ФРН, де всі соціальні умови були незрівнянно вище. Ініціатором рішення про геополітичному і економічному об’єднання двох Німеччин став канцлер Гельмут Коль, який отримав статус національного героя.

Наслідки цього мали позитивні і негативні сторони. Для східних німців (НДР) об’єднання принесло! певні соціальні та економічні витрати. Багато підприємств НДР, не витримавши конкуренції з;Стрроны західних товаровиробників, були закриті, а допомоги по безробіттю не могли повністю компенсувати зарплату; скоротилися соціальні програми, посилилась інфляція і т. д.

Для західних німців (ФРН) об’єднання принесло деяке економічне пожвавлення:

• темпи зростання ВВП виявилися максимальними за останні 14 років і склали 4,5 %; зросла завантаженість виробничих потужностей; збільшилася кількість зайнятих, рівень безробіття знизився і т. д.;

• особисте споживання в західних землях збільшилася за рахунок зниження податків. Якщо в колишній ФРН основним двигуном економіки був експорт, то зараз економічне зростання стимулювалося за рахунок внутрішнього попиту. Оборот роздрібної торгівлі зріс на 9 %, попит на автомобілі — на 15 %, на електротехніку — на 13 %, на продукти харчування — на 3 % і т. д. За рахунок припливу населення з колишньої НДР, а потім і за рахунок переселенців з колишнього СРСР зросли капітальні вкладення у житлове будівництво. Інвестиції в промисловість збільшилися на 12 %;

• близько 25 % всіх інвестицій було спрямовано на зростання виробничих потужностей. У результаті виробничий потенціал Німеччини зріс на 3,5 %.

Однак після об’єднання загальні темпи зростання знизилися і становили менше 2 %, так як в розвиток східних земель щороку треба було вкладати дуже серйозний капітал — не менше 100 млрд німецьких марок. Ці вкладення дозволили до 1996 р. виправити становище, і темпи зростання країни повернулися до колишнього рівня — 3,2 %. В цілому об’єднання східної і західної території дало Німеччини потужний імпульс до розвитку.

В даний час Німеччина індустріально-аграрна країна. Її спеціалізація у світовій економіці — виробництво промислової продукції (в першу чергу машинобудування). Найбільш конкурентоспроможні галузі автобудування, літакобудування, виробництво рухомого транспортного складу (тепловози і пасажирські вагони), верстатобудування, приладобудування, оптика, хімія, точна механіка, фармацевтика, чорна металургія. До Другої світової війни значну роль в економіці країни грали гірничодобувні галузі (кам’яне та буре вугілля, калійні зош), але потім ці види промислового палива були практично витіснені нафтою і газом, закрилися багато шахти, втратив своє значення «чорного серця» Німеччини Рурський вугільний басейн, важке машинобудування поступилося місце наукомісткого і неметаллоемкому виробництва.

Посилання на основну публікацію