1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Географія
 3. Соціально-економічна географія та її роль

Соціально-економічна географія та її роль

Географія – це система наук про Землю. У зв’язку зі складністю об’єкта дослідження та безліччю функцій виділяють ряд приватних наукових дисциплін і напрямів.

Згадайте, що вивчає фізична географія, географія грунтів, рослин, тварин.

Серед суспільно-географічних наук виділяється соціально-економічна географія. Вона ділиться на економічну, соціальну та географію населення.

Економічна географія – галузь соціально-економічної географії, яка вивчає закономірності розміщення господарства і його раціональні форми територіальної організації (на районному, обласному, державному рівнях). Головними рисами економічної географії, на думку знаменитого російського економікогеографа Баранського Н. Н., є:

 • ? активність і тісний зв’язок з практикою, проникнення запитами країни; встановлення закономірностей, що дозволяють знайти, науково визначити подальший розвиток кожного району, великого і малого;
 • ? комплексність і в той же час конкретність і детальність вивчення, дослідження та картування території;
 • ? посилення технічної підготовки економікогеографов, яка необхідна для того, щоб глибше розуміти географію виробництва і правильно намічати перспективи розвитку.

Основна мета економічної географії полягає в пошуку шляхів підвищення продуктивності праці на основі раціонального використання території та розміщення виробництва; оптимальної концентрації виробництва; удосконалення галузевої, територіальної організації та управління.

Соціальна географія – галузь соціально-економічної географії, яка вивчає закономірності просторових особливостей формування та розвитку населення, форми організації життя людей (умови праці, побуту, відпочинку).

Географія населення – наука, яка вивчає закономірності та територіальні особливості формування та розвитку сучасного складу населення і типи його розселення.

Основними завданнями соціальної географії та географії населення є:

 • ? підвищення ефективності суспільної праці;
 • ? комплексне соціальний розвиток кожного району країни;
 • ? підвищення добробуту населення;
 • ? поліпшення умов праці, побуту та відпочинку;
 • ? раціональне використання трудових ресурсів;
 • ? створення гармонійних взаємин між суспільством і природою.

Соціально-економічна географія – це наука про територіальну організацію суспільства, суспільно-територіальних комплексах, факторах їх формування, структурі, організації і закономірності розвитку.

Сьогодні велика роль соціально-економічної географії в пізнанні суспільства та його взаємодії з природою; комплексному економічному і соціальному розвитку її районів; підготовці стратегічних програм розвитку, вирішенні суспільних, соціальних, економічних, екологічних проблем.

ПОДІЛИТИСЯ: