Соціальна політика в США

Найважливішу роль у розвитку американської економіки відіграє соціальна політика держави. Головна мета держави — економічна міць країни, а оскільки ця мета повністю залежить від людського фактора, то умови праці та життя робочої сили в країні набувають першочергового значення. Отже, другий за значимістю метою держави стає гідний рівень життя населення, що і визначає зміст проведених державою заходів, таких як правова свобода приватного бізнесу, звільнення його від зайвої опіки, зниження ставок податку на прибуток, податкова знижка в розмірі 25 % з капіталовкладень у сферу НДДКР і т. д.

Капіталовкладення в «людський фактор» стали однією з основних причин економічного розвитку країни. Головний акцент зроблено на зростання конкурентної спроможності людини на ринку праці, створення цивілізованих умов на виробництві і в побуті. Рівень бідності в США найнижчий у світі. Витрати на охорону здоров’я становлять у середньому до 14 % ВВП (в Росії 3 %), на освіту — на 7,6 % (у Росії-4,5 %), на науку — 2,6 % ВВП (в Росії 0,5 %).

Такі потужні інвестиції в людський капітал стали основою надзвичайно високого рівня кваліфікації робочої сили. «Підвищення освіти — є постійна функція людини протягом всього його життя» (Б. Клінтон). З державного джерела фінансується майже 80 % навчальних закладів. Витрати на освіту протягом життя становлять 7,6 % ВВП. З середньою освітою працює 90 % зайнятих в економіці, з вищою — 56 %. Сьогодні у вузах навчається 81 % населення відповідного віку. США постійно залучають провідних вчених і фахівців з різних регіонів світу, вони складають основу потужних фінансових та інтелектуальних ресурсів.

В країні існують довгострокові стратегічні програми соціального захисту населення. В першу чергу це програми соціального страхування і допомоги (обсяг їх більше 1 трлн дол.) Це складна система виплат, дотацій, допомоги, міцна «страхувальна мережа», яка надійно захищає людини у важкій ситуації, — втрата здоров’я, роботи, годувальника і т. д. Мають місце дві гілки такого соціального забезпечення: державна і приватна. У кожної свої функції. Державна гілка відповідає за мінімальний рівень допомоги, її широку доступність, соціальні програми по безробіттю. Приватна гілка відповідає за надання соціальних послуг у більш повному обсязі і кращої якості (допомоги, пенсії та ін).

Таким чином, соціальне забезпечення відбувається за трьома основними каналами:

  • 1) державне соціальне страхування (пенсії по старості, по інвалідності, втрати годувальника, медичну допомогу престарілим, інвалідам тощо);
  • 2) державна допомога. Це майже 180 програм, які можна розділити на дві групи:
  • а) федерально-штатні у грошовій формі; допомоги у натуральній формі, тобто безкоштовні продукти харчування, гарячі обіди;
  • б) оплата державою повністю або частково медицини, освіти, професійної підготовки, житла, комунальних послуг;
  • 3) приватна система соціального страхування і допомоги (оплачувана відпустка по хвороби, страхування професійних захворювань, оплата медичної страховки, пенсії тощо).
Посилання на основну публікацію