Соціальна інфраструктура Харківщини

Значення соціальної інфраструктури в розвитку області.

Аналіз забезпеченості населення Харківської області послугами тієї чи іншої галузі соціального комплексу показує, що в нашому регіоні (у більшості випадків) цей показник вищий, ніж у середньому по Україні.

Це треба знати

Галузі економіки, що надають особисті послуги людині та задовольняють її соціальні й духовні потреби, складають соціальну інфраструктуру.

Сфера послуг складається з галузей, що надають матеріальні (транспорт, торгівля, комунальне господарство, побутове обслуговування) і нематеріальні (охорона здоров’я, рекреація, освіта, наука, культура) послуги населенню.

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення. Торгівля та ресторанне господарство мають найрозвинутішу мережу закладів. Сьогодні торговельне обслуговування в області здійснюють 14,3 тис. підприємств, у тому числі близько 8 тис. магазинів різного формату, 128 супермаркетів, 92 торговельних центри, 705 оптових підприємств, 135 ринків різного профілю, 5221 об’єкт роздрібної торгівлі.

Позитивні тенденції в розвитку економіки області за останні 5-7 років привели до суттєвого розвитку споживчого ринку, створення на території області потужних торговельних мереж і певного насичення товарного внутрішнього ринку, У середньому у одному мешканцю області за місяць реалізується товарів на 500 грн, (п’ятий показник в Україні).

В області розвиваються сучасні форми торгівлі: з’являються нові гіпер-, супер-, міні-маркети, торговельні центри, у яких по купцям пропонують широкий асортимент товарів за доступними цінами, високу якість обслуговування, продаж за дисконтними картками і в кредит, за каталогами та зразками, безкоштовну доставку й установку придбаних товарів.

Це цікаво

У Харкові діють оптово-роздрібний промтоварний ринок ТЦ «Барабашово», де працюють понад 15 тис. підприємців і продавців, та авторинок «Лоск» — найбільші в Україні.

Певного розвитку в останні роки набув сільський споживчий ринок. Цьому сприяли процеси поступового розвитку в районах області підприємництва та нарощування обсягів товарообігу, виробництва й заготівлі продукції.

Кількість стаціонарних підприємств торгівлі в сільській місцевості становить більше ніж 5,5 тис. одиниць, ресторанного господарства — близько 2 тис. одиниць, підприємств побуту — 2,7 тис. одиниць, ринків та торговельних майданчиків — 76 одиниць.

В області за рахунок введення виїзних форм обслуговування значно зменшилась кількість сільських населених иунктів, у яких були відсутні стаціонарні підприємства торгівлі (магазини) і не було виїзної торгівлі.

Суттєвого розвитку за останні роки набули сфери ресторанного господарства та побутового обслуговування населення. Сьогодні в ресторанному господарстві області працюють близько 4,3 тис. підприємств харчування, створено розвинену мережу закладів ресторанного господарства, які пропонують відвідувачам широкий асортимент послуг.

Однією із соціально значущих галузей споживчого ринку області є побутове обслуговування населення. На сьогодні в цій сфері функціонують понад 7200 підприємств. З них найбільшу кількість складають перукарні, майстерні з ремонту взуття, ремонту та пошиття одягу, хімчистки, фотоательє, сервісні центри з ремонту телерадіоапаратури та складної побутової техніки. Обсяги побутового обслуговування населення склали понад 150 млн грн на рік.

Освіта і наука. Ці галузі традиційно займають провідне місце в соціальній сфері області. Сучасний освітній комплекс регіону представлений закладами всіх типів і форм власності.

Початковою ланкою безперервної освіти є дошкільні навчальні заклади (ДНЗ). Вони охоплюють близько 5900 дітей дошкільного віку (або 58 %), що перевищує середній показник по “Україні. Усього в області нараховується 554 ДНЗ та 58 навчально-виховних комплексів (НВК). В останні роки спостерігається тенденція до розширення мережі дошкільних на вчальних закладів.

У Харківській області діють 959 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються та виховуються 240,5 тис. учнів. Зростає мережа навчальних закладів для обдарованої учнівської молоді, у тому числі в сільській місцевості. За загальною кіль кістю таких закладів Харківська область на сьогодні посіли і перше”мі с це в Україні.

Представники Харківської області посідають провідні позиції в Україні на всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та в конкурсах робіт Малої академії наук.

Одним з основних завдань у сфері освіти є вирішення проблеми підвозу учнів та вчителів у сільській місцевості до шкіл в рамках державної програми «Шкільний автобус». На сьогодні підвіз здійснюють понад 330 одиниць автотранспорту, більше половини з них належить закладам освіти. Однак повністю цю проблему поки що не вирішено.

У XXI ст. здобуття знань, а отже, й розвиток суспільства неможливі без оволодіння сучасними інформаційними техно логіями. Забезпеченість доступом до мережі Інтернет у ЗНЗ об ласті становить 82 %, у тому числі в сільських школах — 76 %. Ці показники — одні з найвищих в Україні.

У Харківській області діють 111 комплексних і профільних пози шкільних закладів, у яких навчаються 102,3 тис. дітей і підлітків, що складає 38,2 % від загальної кількості дітей шкільного віку.

Мережа вищих навчальних закладів Харківської області на лічує 91 вищий навчальний заклад I-IV рівнів акредитації, з них 31 — III—IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності, 45 — І—II рівнів акредитації державної та комунальної форм власності, 15 — приватної форми власності. За чисельністю студентів вищих навчальних закладів (близько 270 тис. осіб) Харківська область посідає друге місце в Україні, а за кількістю студентів на 10 тис. населення (1019 осіб) — перше.

Це цікаво

Статус національного мають 15 вищих навчальних закладів: статус самоврядного мають Національна юридична академія України їм, Ярослава Мудрого та Харківський національний університет ім. В, Н. Каразіна; п’ять вищих навчальних закладів області мають представництво у Європейській асоціації університетів з правом вирішального голосу (Національна юридична академія України ім, Ярослава Мудрого, Харківський національний університет ім. В, Н. Каразіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний економічний університет, приватний вищий навчальний заклад — Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»).

За основними показниками наукової та науково-технічної діяльності Харківська область посідає перше місце серед областей України. Науковий потенціал Харківщини представлений понад 200 науковими установами. Серед них 18 установ Національної академії наук України, 31 вищий навчальний заклад III—IV рівнів акредитації, три національних наукових центри, 17 об’єктів, що мають статус національного надбання України, та один технопарк державного значення.

Близько 64 % наукового продукту області припадає на установи галузевої науки. У Харківському регіоні зосереджено 15 % усіх науково-дослідницьких інститутів України, 20 % конструкторських і проектних організацій, понад 16 % чисельності наукових співробітників.

Наукові та науково-технічні роботи в організаціях області і здійснюють 24,9 тис. працівників, з яких 13,1 тис. належить до категорії дослідників.

Продовжується робота щодо зміцнення конкурентоспроможностіі економіки регіону за рахунок підвищення ефективно«- ї ї ни користання науково-технічного потенціалу. Для цього провіднії ми вченими Північно-Східного наукового центру HAH України розроблено пілотний (перший) проект розбудови регіональної іноваційної системи в Харківській області, основні заходи якого увійшли до державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008—2012 роки*.

Це цікаво

Зважаючи на стратегічне значення Харківської області для економічного розвитку всієї країни, на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» спільно з державним підприємством «Національний центр впровадження гапузевих інноваційних програм» та TOB «Телесенс Академія» створюється корпорація «Науковий парк “Українська силіконова долина”», пріоритетом діяльності якої будуть напрямки медицини та інформаційних технологій.

Культура та мистецтво. Подальший розвиток культурної сфери Харківщини сьогодні здійснюють 1338 бібліотек, 731 клуб і будинок культури, шість театрів (з них п’ять академічних), обласна філармонія, молодіжний симфонічний оркестр «Слобо жанський», 36 музеїв, чотири училища і 78 шкіл естетичного виховання, п’ять парків культури й відпочинку, зоопарк, цирк, 67 сільських кіноустановок і 17 мобільних відеокомплексів у районах області.

У Харківській області знаходяться 778 пам’яток містобудування та архітектури, з них 553 —• у Харкові і 225 — в області (75 пам’яток мають загальнонаціональне значення). 16 міст області занесено до Списку історичних населених місць України. Протягом останніх років активізовано роботу з виконання реставраційних заходів наайвидатніших пам’ятках державного значення, таких як Держпром, Успенський собор із дзвіницею, палацо-парковий комплекс «Шарівка» (смт. Шарівка Богодухівського району), будівля Штабів військових поселень (місто Чугуїв).

Фізична культура і спорт, В області активно розвиваються 42 олімпійських, 39 неолімпійських і 21 спортивно-технічний і прикладний види спорту. Виступаючи на міжнародних змаганнях, розіграшах Кубків, чемпіонатах світу, Європи спортсмени області щорічно завойовують 220—240 медалей.

Значна увага приділяється розвитку ігрових видів спорту. Волейбольну команду «Локомотив» Південної залізниці вважають найкращою командою країни. Чемпіоном та володарем Кубку країни є жіноча команда з водного поло «Харків’янка». Золоті медалі чемпіонату України є в скарбниці жіночої футбольної команди «Житлобуд-І». Чотири рази поспіль бронзовим призером чемпіонату України є футбольна команда «Металіст».

Підготовку спортивного резерву в регіоні здійснюють 102 дитячо-юнацькі спортивні школи, у тому числі 12 спеціалізованих, у яких займаються спортом понад 63,6 тисі -осіб.

Значна увага приділяється подальшому розвитку 1 поширенню фізкультурно-оздоровчої роботи серед усіх верств населення. На сьогодні всіма видами фізичної культури та спорту охоплено близько 13,4 % населення області. А серед учнів та студентів до занять спортом залучено 42,4 %.

Це цікаво

В історію світового спорту ввійшли імена таких видатних спортсменів, як Яна Клочкова (плавання) — чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор, Валерій Гончаров (спортивна гімнастика) — чемпіон Олімпіади в Афінах, Віктор Рубан та Олександр Сердюк (стрільба з лука) — призери Олімпійських ігор, Дмитро Карюченко та Максим Хворост (фехтування) — чемпіони світу та Європи та ін.

Охорона здоров’я. Незмінним є прагнення медиків Харківщини до забезпечення високого рівня медичної допомоги населенню. Забезпеченість лікарями в області є однією з найвищих в Україні.

Розміщення лікарняно-профілактичних закладів по території області в цілому відбиває характер розселення.

У Харкові працює 80 медичних центрів, 13 дитячих лікарень к 26 лікарень для дорослих. У сільській місцевості впроваджується система сімейної медицини. Харківська область є однією з лідерів в Україні щодо розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. В області функціонує 972 дільниці загальної практики — сімейної медицини, 241 амбулаторія загальної практики — сімейної медицини (у тому числі 137 були відкриті на базі фельдшерсько-акушерських пунктів). Обслуговуванням сімейними лікарями охоплено 51,6 % населення області, а сільського населення — 97,5 %.

Це цікаво

Харківщина завжди славилася професійними лікарями, ученими та рівнем медичної науки. Понад 45 років тому на базі медичного інституту було створено Харківський спеціалізований медико-генетичний центр. Тут допомагають жінкам і чоловікам утілити в життя найзаповітнішу мрію — стати батьками, майбутньому малюку народитися здоровим, а тим дітям, які уже прийшли в цей світ, — рости здоровими.

Посилання на основну публікацію