Склад рельєфу Землі

Рельєф – сукупність нерівностей поверхні суші і океанів і морів. Рельєф складається з поєднаних між собою форм. Форми можуть опуклими (материки, гори, височини, пагорби) і увігнутими (океани, улоговини, річкові долини, яри). Форми рельєфу вивчає наука геоморфологія. Площа Землі становить 510 млн. Км2, і включає океани – 361 млн. Км2 або 71% і сушу 149 млн. Км2 або 29%. Суша, включаючи підводні окраїни і океани, є найбільшими структурними елементами земної кори. У їх межах основна площа належить спокійним платформним ділянкам, менша рухомим – геосинклінальним поясам. Геосинкліналі – це обширні рухливі сильно розчленовані ділянки земної кори з різноманітними по інтенсивності і спрямованості прояви тектонічними рухами. Платформи – це обширні найбільш стійкі, переважно рівнинні блоки земної кори. Платформи підрозділяються на континентальні і океанічні. Ділянки платформ, де фундамент занурений на глибину під осадовий чохол, називається плитами. Вони займають основну площу на платформах. Місця виходу гірських порід, у вигляді кристалічного фундаменту називаються – щитами. Розрізняють древні і молоді платформи. Вони відрізняються, насамперед, віком фундаменту.

Посилання на основну публікацію