Склад населення Білорусі

1. Назвіть основні особливості білоруської культури?

Толерантність, вплив християнства на культуру, гармонійне поєднання християнства та язичництва, духовна культура проявляється в міфології, фольклорі, обрядових традиціях.

2. Чим пояснюється той факт, що розподіл національностей на території Білорусі має в основному історичний характер?

Розподіл національностей пов’язано з історією формування території.

3. * Якими причинами можна пояснити поліконфесійний склад населення Білорусі?

За історію свого формування території Білорусі входили до складу різних державних формувань. Природно, на територіях, що входять колись до складу Польщі буде велика роль католицизму. Східні землі будуть більшою мірою православними. Наявність багатьох конфесій у нашій країні пояснюється ще й віротерпимістю білорусів.

4. * Чи зможе Білорусь у перспективі стати країною з майже повністю міським населенням? До яких наслідків це може призвести?

Білорусь може стати країною з великим переважанням міського населення, оскільки люди активно виїжджають в міста в пошуках роботи і кращих умов життя. Така тенденція призведе до виродження села. Містечка – це хранителі споконвічної культури народу. Сільське населення – трудові ресурси сільського господарства. Втрата села може відбитися і на культурі і на економіці країни.

Факт для роздумів: Про що можуть говорити факти про використанні білоруської мови населенням?

Населення в основному вважає білоруський мову своєю рідною, але в побуті їм не користується. Звичайно, цей факт негативно позначається на збереженні мови. Молоде покоління, особливо жителі міста, просто не розуміють деяких слів.

Про що свідчить зростання кількості китайців, арабів, туркменів в Білорусі?

Зростання чисельності інших національностей в Білорусі говорить про існування серед них позитивного натурального приросту, про їх імміграції в країну. Поки чисельність цих діаспор незначна це не є проблемою, однак при швидкому збільшенні вони можуть витісняти основну національність. У багатьох країнах Західної Європи така проблема вже існує (наприклад, араби в Німеччині)

Посилання на основну публікацію