Склад господарства Росії

Народне господарство Росії складається з декількох десятків великих і більше сотні дрібних галузей.

Галузь – це сукупність підприємств, що випускають однорідну продукцію.
Залежно від характеру кінцевого продукту (якісь матеріальні цінності або якась послуга) галузь може входити в одну з двох сфер: у виробничу чи невиробничу.
Галузі виробничої сфери: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, зв’язок, торгівля.
Галузі невиробничої сфери: управління, наука, освіта, охорона здоров’я, спорт, банки і страхові компанії, культура, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування.
Частка виробничої сфери складає більше 60%.

У зв’язку з економічними реформами частка виробничої сфери постійно скорочується, зокрема, за рахунок закриття нерентабельних виробництв, скорочення випуску військової продукції, виникнення нових підприємств у сфері послуг.

Основним показником економічної потужності і незалежності країни є промисловість (важка промисловість, машинобудування). Промисловість складається з галузей груп «А» і «Б». Група «А» – це важка промисловість (виробництво засобів виробництва і конструкційних матеріалів: важке машинобудування, металургія, хімічна промисловість). Група «Б» – це легка і харчова промисловість (виробництво предметів споживання і продуктів харчування).
Крім двох сфер в економіці виділяють ще й сектора:
Первинний (гірничодобувна промисловість, сільське і лісове господарство).
Вторинний (промисловість, будівництво, торгівля, транспорт).
Третинний (сфера послуг).

Четвертинний (управління та інформаційні технології).
Взаємопов’язані між собою галузі утворюють міжгалузеві комплекси: паливно-енергетичний (паливна промисловість і електроенергетика); металургійний (чорна та кольорова металургія); машинобудівний; хіміко-лісовий (хімічна промисловість і лісове господарство); будівельний; агропромисловий (сільське господарство, харчова промисловість, виробництво мінеральних добрив і сільськогосподарської техніки); комплекс галузей легкої промисловості; військово-промисловий.

На сучасному етапі економіка Росії відчуває масштабні зміни, пов’язані зі структурною перебудовою всього народного господарства: зменшення частки виробничої і відповідно збільшення частки невиробничої сфери; змінюється форма власності (приватизація державних підприємств). У ВПК йде процес конверсії (переведення військових підприємств на випуск цивільної продукції). Багато галузей є неконкурентоспроможними на світовому ринку. Інвестиції як внутрішні, так і закордонні йдуть тільки в ті галузі, які приносять великий і швидкий дохід (паливна промисловість, торгівля, житлове будівництво, зв’язок і харчова промисловість).

Економіка Росії на сучасному етапі має сировинний характер, що є гальмом на шляху розвитку високотехнологічних наукомістких виробництв. За своєю суттю Росія є сировинним придатком західних країн. І, якщо ще 15 років тому економіка СРСР від економіки США становила 60%, то зараз тільки -15%.

Посилання на основну публікацію