Склад гідросфери

Перш за все, варто розуміти, що гідросфера – це природна водна оболонка земної поверхні. Інакше кажучи, гідросфера включає в себе всі води:

 • суші;
 • морів;
 • океанів;
 • а також підземних течій.

Про значимість води в житті людини написано вже чимало. Ми ж в цій статті постараємося максимально докладно розповісти про водний баланс Землі, а також про те з чого складається гідросфера.

Характерні риси підземних вод

Щоб розуміти суть питання, в першу чергу, потрібно знати максимум характеристик водної складової земної поверхні. До їх числа можна віднести наступні важливі властивості:

 • обсяг води на земній кулі становить 1390 млн. м3;
 • 70% земної поверхні вкрито водою;
 • склад води має високе насичення різними хімічними речовинами;
 • вода є основним компонентом життєдіяльності людини і навколишнього світу в цілому.

Межі гідросфери

Важливим є той аспект, що межі цієї частини біосфери не обмежуються тільки відстанню між атмосферою і літосферою – гідросфера має набагато більше кордонів, а саме:

 • верхня межа знаходиться на висоті від 12 до 18 км. від поверхні землі;
 • нижня межа – 10-15 км нижче рівня землі.

В яких станах може перебувати гідросфера

Вищевказане поширення гідросфери може чітко свідчити про те, що вода в цьому середовищі може перебувати в трьох наступних агрегатних станах:

 • твердий вид, який представлений у вигляді льоду;
 • рідкий стан – вода;
 • газоподібний стан – водяна пара.

Основні компоненти гідросфери

Варто розуміти, що таке поширення гідросфери і різноманітність агрегатних станів води, дозволяє їй поділяти на наступні види:

 • атмосферна вода, що випадає на поверхню землі у вигляді різних опадів, має незначну частку в гідросфері і становить близько 0,02% від загального обсягу;
 • води на поверхні землі становлять також 0,02%;
 • постійні льодовики і сніги містять 1,86% води;
 • океани і моря містять найбільшу кількість води, що становить 96,4% від загального обсягу гідросфери.

Складові гідросфери

Важливим аспектом також є той факт, що кількість прісної води в гідросфері становить 2,64%.

Хімічний склад гідросфери

Вищевказана різноманітність природних вод в гідросфері може говорити лише про те, що їх хімічний склад може бути дуже насичений.

Як правило, до складу природних вод будь-якого виду входять наступні групи хімічних речовин:

 • мікроелементи металів;
 • іони натрію, кальцію і магнію;
 • хлоридні, сульфатні і карбонатні іони;
 • біогенні елементи, які представлені сполуками кремнію, фосфору й азоту;
 • органічні речовини;

Розчинені у воді гази, до яких сміливо можна віднести:

 • вуглець CO2;
 • кисень O2;
 • азот N2.

Ми навмисне виділили останній пункт в попередньому списку, так як наявність розчинних газів у воді безпосередньо відображається на її якості. На описі цього аспекту зупинимося більш детально.

Наявність кисню в воді

Цей хімічний елемент в природних водах представлений у вигляді розчинених молекул. Серед особливостей знаходження кисню в складі води можна виділити наступні важливі моменти:

 • кисень надходить в воду з атмосфери;
 • джерелом наявності кисню в воді є природні процеси фотосинтезу водяних рослин;
 • кисень є потужним окислювачем, який грає важливу роль при формуванні хімічного складу води;
 • кисень у воді є необхідною умовою існування живих організмів в природних водоймах;
 • накопичення кисню в складі природних вод відбувається в денний час доби, а вночі – він витрачається;
 • кисень сприяє мінералізації органічних речовин у воді;
 • середня концентрація кисню у воді коливається в межах від 0 до 14 мг/л.

Аналізуючи вищеописані аспекти наявності кисню в складі води можна сміливо стверджувати, що цей елемент відіграє ключову роль у кругообігу води в природі, так як з його допомогою здійснюються такі природні дії:

 • випаровування води з поверхні моря і суші;
 • перенесення води повітряними масами;
 • конденсація водяної пари;
 • перетворення парів в опади у вигляді дощу, снігу, туману і граду.

При цьому варто розуміти, що вода, проходячи круговорот у природі, весь час насичується киснем.

Вуглець в природних водах

Джерелами появи вуглецю в воді є наступні моменти:

 • окислення органічних речовин;
 • дихання живих організмів, що знаходяться у воді;
 • біохімічний розпад залишків органічних речовин;
 • вуглекислий газ також інтенсивно виділяється з вапняків та інших порід, що залягають на дні водойм;
 • вулканічні гази, які виділяються з надр землі.

Варто також розуміти, що при взаємодії гідросфери і атмосфери круговорот вуглецю має мінливу рівновагу. При цьому цей процес виглядає наступним чином:

 • живі організми поглинають вуглекислий газ;
 • із залишків організмів створюються вапнякові пласти на дні водойм;
 • виверження вулканів, структурними компонентами яких є вуглекислий газ і водяна пара.

Завдяки цим процесам, вуглець постійно надходить з гідросфери в атмосферу.

Кругообіг азоту в гідросфері

Наявності азоту в складі природних вод сприяють такі чинники:

 • надходження нітратів у водойми разом з дощовою водою;
 • окислення азотовмісних речовин у водоймах;
 • наявності азоту в воді сприяють електричні розряди в атмосфері;
 • азотофіксуючі бактерії, які мають важливе значення в життєдіяльності живих організмів в природних водах.

Кругообіг азоту в гідросфері можна позначити наступними важливими моментами:

 • рослини водного світу отримують азот з середовища свого зростання;
 • морські тварини, поїдаючи рослинність, по харчовому ланцюгу отримують необхідну кількість азотовмісних речовин;
 • мертві організми продукують насичення природних вод азотом;
 • частина речовин на азотній основі повертається на сушу з продуктами морського промислу, а також за допомогою птахів.

Висновок

Підводячи підсумок циклічність обігу в гідросфері кисню, вуглецю та азоту, можна відзначити наступні важливі аспекти:

 • в кругообігу азоту, вуглецю і кисню в гідросфері безпосередньо беруть участь водні живі організми, які за допомогою своєї життєдіяльності, поглинають одні речовини і виділяють інші;
 • атоми цих хімічних елементів постійно здійснюють міграційний шлях з літосфери і атмосфери в гідросферу, причому цей процес проходить циклічно;
 • головним фактором циклічного руху хімічних елементів в гідросфері є сонячна енергія, тепло якої, в значній мірі, сприяє циркуляції хімічних елементів в цій природній сфері;
 • стійкість процесів, що відбуваються в гідросфері, багато в чому залежать від постійного кругообігу таких хімічних речовин, як кисень, вуглець і азот.

Таким чином, виклавши докладну інформацію про кругообіг хімічних елементів в гідросфері, ми щиро сподіваємося, що це стане для вас досить пізнавальним матеріалом, який в значній мірі розширить ваш кругозір.

Посилання на основну публікацію