Сільське розселення України

Незважаючи на зростання населення міст, значна частина (34%) проживає в сільській місцевості: у селах, хуторах.

Використовуючи карту атласу «Населення», визначте області з найбільшою і найменшою щільністю сільського населення Поясніть причини таких розходжень

На початок 1999 року в Україні налічувалося близько 29 тис. Сільських населених пунктів.

Більше третини сільського населення проживає у великих (до 3 тис жителів) і середніх (від 200 до 500 жителів) селах. У малих (до 200 чол.) Селах проживає 5% сільського населення.

Хутора – розосереджені на великій площі окремі господарства. Хуторів в Україні не багато, вони утворилися після ліквідації неперспективних малих сіл і зустрічаються в Карпатах, на Волині, Полтавщині.

На характер розміщення сільських поселень впливають природні умови. Так, у Поліссі переважають невеликі села, які розташовані на височинах і в сухих місцях. У лісостеповій і сгепной зонах села більші, іноді простягаються на кілька кілометрів уздовж берегів річок і по річкових долинах, зливаючись з сусідніми. Такі сільські поселення найбільш типові для нашої країни.

Посилання на основну публікацію