Сільське господарство Німеччини

Сільське господарство характеризується високим рівнем розвитку. Тут на одиницю площі припадає в 4 рази більше тракторів, ніж у США, і вноситься добрив на кожен гектар більше, ніж в інших країнах ЄС. Незважаючи на невисоку частку в національному ВВП (0,9 %) і невелику чисельність зайнятих, сільське господарство Німеччини практично повністю забезпечує потреби країни у продовольстві (80 %), а по виробництву пшениці, цукру, яловичини, вершкового масла і сиру — на 100 %. Основою сільського господарства є тваринництво (4/5 всієї сільгосппродукції в країні), з виробництва молочної та свинарської продукції Німеччина займає провідні позиції в ЄС і активно експортує м’ясо, молоко, зерно.

У сільському господарстві, як і в промисловості, відбувається помітна концентрація виробництва: з 1,6 млн фермерських господарств в середині 90-х роках XX ст. сьогодні залишилося не більше 550 тис. Якщо в 1950-е рр. один німецький фермер годував в країні 10 осіб, то сьогодні він забезпечує понад 80 осіб. Середня за розміром німецька сільськогосподарська ферма має площу в 50 га. Державна політика у сфері сільського господарства відзначається прагненням захистити цей сектор економіки від зовнішньої конкуренції в силу високої собівартості продукції (система податкових пільг, підвищені тарифи на імпортні мита, регулювання цін і ін).

Посилання на основну публікацію