Сільське господарство Канади

Матеріал містить інформацію про сільське господарство Канади. Вказує на його основні галузеві напрямки. Наводяться деякі статистичні показники.

Держава має досить високу ступінь розвитку сільським сільгосп сектора. Про рівень розвитку цієї галузі може свідчити той факт, що Канаді належить друга позиція в світі з експорту товарів продовольчого призначення.

Для сільського господарства країни характерними є наступні фактори:

  • високий рівень товарності;
  • механізація;
  • спеціалізація виробництва.

Місцеве сільське господарство здатне не тільки забезпечити потреби населення в продуктах харчування, але воно також займає і значиму позицію у зовнішній торгівлі країни. Для прикладу, на частку сільського господарства тут припадає 11% загальної вартості експорту.

Пріоритет віддається експорту зернових. По експорту пшениці Канада знаходиться на другому місці в світі після США.

Канадське сільське господарство визнано найбільш продуктивним в світі. Це досягається, перш за все, за рахунок інтенсивного зростання такого показника, як продуктивність праці.

У цій галузі зайнято майже 5% населення, яке знаходиться в ніші самозайнятості.

Практично 30% ферм Канади виробляють 75% валової товарної продукції. Місцеві власники приватних фермерських господарств здатні дати прожиток майже для ста мільйонів чоловік.

Значна частка родючих земель, а також відповідні погодні чинники позитивно діють на перспективи всебічного розвитку безлічі галузей сільського господарства. Під фермерські угіддя відведено 7,7% державних територій, з них всього лише 43 млн. Га відведено під орні землі і пасовища.

Спеціалізація сільського господарства Канади

Канадське сільське господарство відноситься до високорозвиненим галузям економіки, яка здатна задовольнити не тільки власні потреби, а й посприяти поліпшенню характеристик з боку зовнішньої торгівлі країни.

Основними напрямками в сільському господарстві Канади є:

  • тваринництво;
  • птахівництво;
  • рослинництво.

На частку тваринництва припадає понад 50% загального обсягу сільськогосподарської продукції. Пріоритетним є молочне і м’ясо-вовняного скотарство.

Канада знаходиться на п’ятому рядку в світовому рейтингу країн зі збору зернових (57 млн. тонн) і на третій позиції по збору пшениці.

Найважливішими сільгосп районами країни є центральна частина, де розвинене овочівництво приміського типу, садівництво, тваринництво молочної спрямованості і птахівництво; а також південно-західна частина, де переважно вирощуються зернові культури.

Держава повністю забезпечує себе головними видами харчових продуктів.

Що ми дізналися?

З’ясували, які з сельхоз напрямків є найбільш пріоритетними для країни. Дізналися, в яких галузях сільського господарства спостерігається найбільша динаміка.

Посилання на основну публікацію