Сільське господарство і сільськогосподарські райони Індії

Індія відома як країна стародавньої землеробської культури. І нині в сільському господарстві створюється близько 1/5 її ВВП, а роботою воно забезпечує 3/5 економічно активного населення. Ця галузь господарства Індії має яскраво виражену рослинницьку спрямованість. Рослинництво – переважно трудоінтенсівное – дає більш 3/4 всієї вартості сільськогосподарської продукції, причому приблизно така ж частина всієї посівної площі зайнята продовольчими культурами. Тваринництво, незважаючи на наявність найбільшого в світі поголів’я худоби, розвинене набагато слабкіше. Товарне скотарство зустрічається досить рідко, а велика рогата худоба використовується головним чином як тяглової сили на польових роботах. Що ж стосується розмірів поголів’я, то воно значною мірою пояснюється поглядами індуїзму, які забороняють вбивати «священних» корів. У результаті поголів’я абсолютно непродуктивного і непрацездатного безпородного худоби обчислюється десятками мільйонів голів.

Природні передумови для розвитку сільського господарства Індії можна охарактеризувати як в цілому цілком сприятливі. Структура її земельного фонду відрізняється надзвичайно високим (56%) рівнем розораності. За загальними розмірами оброблюваних земель країна поступається тільки США. Агрокліматичні умови на більшій її частині сприятливі (рис. 137) і дозволяють займатися землеробством цілий рік. Для більшості районів країни характерна велика кількість тепла (сума активних температур 4000-8000 ° на рік). Лімітує лише недолік вологи. Ось чому в країні зрошується 1/3 всіх посівних площ, і по загальній площі зрошуваних земель Індії належить перше місце у світі.

На відміну від природних соціально-економічні передумови для розвитку сільського господарства довгий час були набагато менш сприятливими. У першу чергу через збереження пережитків напівфеодальній аграрної структури, системи посередницької оренди землі та величезної концентрації і землі і виробництва в руках небагатьох.

Колись в Індії переважало общинне землеволодіння при натуральному веденні господарства та поєднанні його з домашнім ремеслом. У часи імперії Великих Моголів на зміну йому прийшло селянське землекористування і поміщицьке (система заміндарі) землеволодіння. Британські колоніальні власті зберегли цю систему, тим самим зміцнивши поміщицький лад. Доповнена багаторівневої грабіжницької орендою землі (за оренду доводилося віддавати від 1/2 до 2/3 врожаю), та ще при збереженні масового безземелля, така система важким тягарем лягала на плечі основної маси селянства.

Після завоювання незалежності в країні відбулися великі аграрні перетворення. Була розпочата аграрна реформа, спрямована на ліквідацію великого поміщицького землеволодіння і наділення землею селян. Але проводилася вона недостатньо послідовно і привела до зміцнення куркульської верхівки, яка в першу чергу і скористалася плодами що почалася в 1960-і рр.. «Зеленої революції», збільшивши тим самим соціальне розшарування суспільства. А ось виробниче сільськогосподарське кооперування, незважаючи на зусилля нової влади, великого розповсюдження не отримало. Механізація сільського господарства все ще вкрай недостатня. У індійському селі ще дуже сильні натуральний і напівнатуральний уклади.

Проте і проведені аграрні перетворення, і почалася «зелена революція» сприяли суттєвому зростанню сільськогосподарського виробництва. За останні десятиліття в кілька разів збільшилася застосування тракторів, розширилася сільська електрифікація. Особливе значення мало застосування високоврожайних насіння, добрив, збільшення площі зрошуваних земель.

У результаті врожайність зернових зросла з 5ц/га на початку 1950-х рр.. до 15-25 ц / га в кінці 1990-х рр.., що призвело до зростання загального виробництва зерна. Це дозволило Індії не тільки позбутися від імпорту продовольства, але і почати експортувати зерно. Нині по валовому збору зернових (230 млн т) вона посідає третє місце в світі після Китаю та США, за розмірами загального споживання пшениці і рису поступається лише Китаю (хоча з душовим показниками споживання відстає від дуже багатьох країн). Індії належить також провідне місце в світі по збору чаю??, фруктів, цукрового очерету. Цікаво, що останнім часом вона стала і одним зі світових лідерів з виробництва молока: швидке зростання надоїв тут іноді називають «білою революцією».
На такому загальному тлі окремі сільськогосподарські райони Індії різняться між собою досить сильно. Перш за все це відноситься до природних умов. Малюнок 137 показує, що з точки зору агроприродного умов найбільш сприятлива для землеробства Гангська низовина, щодо сприятливі рівнини і низовини на сході і північному сході країни і менш сприятливі райони, розташовані в центральній і південній частинах Індостану. Але великі відмінності між районами існують і за рівнем товарності, і за особливостями виробничої структури сільського господарства. Виходячи з основної спеціалізації головної галузі-землеробства, в самому загальному, генералізованому плані в Індії можна виділити три великих сільськогосподарських району.
У першому районі переважають посіви пшениці, хоча тут вирощуються також рис, просо, бавовник, олійні культури, цукровий очерет. Він розташований на території штатів Пенджаб, Харьяна, Уттаранчал і Уттар-Прадеш. Хоча й менше, ніж в інших частинах Індії, тут також виражені два основних сільськогосподарських сезону: літній (хариф) і зимовий (раби). У літній сезон головним джерелом вологи служать мусонні дощі, що диктують всі основні терміни польових робіт, а в зимовий, сухий сезон поля потребують штучного зрошення.

Роль основний житниці країни виконує порівняно невеликий по території штат Пенджаб, в перекладі – Пятиречье. Дійсно, до виділення Пакистану в 1947 р. його територія охоплювала басейни п’яти головних приток Інду: Сатледж, Биаса, Рави, Чинаб і Джелама. Тут були створені найбільші в країні зрошувальні системи. Але після розділу колишньої Британської Індії основна їх частина опинилася в межах Пакистану. Тому в Пенджабі з самого початку багато уваги приділялося гідротехнічного будівництва. У 1948-1970 рр.. тут на р. Сатледж був споруджений найбільший в країні гідровузол Бхакра-Нангал, що включає в себе ГЕС потужністю 1,2 млн кВт і систему зрошувальних каналів загальною довжиною 4,5 тис. км; з їх допомогою в Пенджабі і сусідніх штатах було Зрошуючи 1,5 млн га земель. Потім були побудовані й інші гідровузли і зрошувальні системи.

Посилання на основну публікацію