Що вивчає географія материків і океанів?

Наша планета унікальна, інших подібних до Землі ми не знаємо. Земля унікальна не тільки тому, що на ній є життя, а й через особливості рельєфу, будови літосфери, складу атмосфери та ін.

На планеті виділяють континенти і океани. Кожен з них має свої особливості в ланшафта, тваринний і рослинний світ, населенні.

Особливості материків і океанів вивчає географія, яка є найдавнішою наукою, тому люди з незапам’ятних часів прагнули вивчити навколишній їхній простір далі свого місця проживання, здійснювали подорожі, в них вели записи і розрахунки. Географія вивчає водні та сухопутні простори, атмосферу і явища в ній, різноманітність і особливості живої природи і життя і діяльності людей.

Вплив людства на Землю збільшується. Це може призвести до глобальних катастроф. Тому людям важливо правильно вести свою діяльність. Щоб це було можливо необхідно розуміти природні закони, які забезпечують існування Землі. Якщо природа Землі загине, то загине і людська цивілізація.

Географія материків і океанів вивчає поверхню Землі, тобто розташовані на ній материки й океани.

Площа всієї поверхні Землі становить понад 500 млн км2. Велику площу займають океани. Крім материків і океанів є ще острова. На відміну від материків острівні ділянки суші мають істотно менші розміри. Крім того острови мають різне походження.

На поверхні Землі суша розподілена не рівномірно, її більше приблизно в два рази в Північній півкулі, ніж у Південному.

Історично склалося, що сушу ділять на континенти і частини Світу. Такі материки як Африка, Європа і Азія вважають Старим Світом. Континенти, які мореплавці відкрили пізніше, вважають Новим Світом. Це Америка, Австралія та Антарктида.

Посилання на основну публікацію