Що таке щільність населення?

Щільність населення – число жителів, що припадає на 1 км² території. При розрахунку щільності населення можуть виключатися незаселені території і великі внутрішні водні простори.

Від чого залежить розміщення населення по території?

Нерівномірне розміщення населення спричинена низкою взаємозалежних чинників: природними, історичними, демографічними та соціально-економічними. Люди ще в давнину селилися в районах з сприятливими умовами для життя людини, однак у міру розвитку господарства його розміщення стало суттєво впливати на розміщення населення.

Що таке міграція?

Міграція населення (лат. Migratio – переселення) – переміщення людей з одного регіону (держави, країни) в інший, в ряді випадків великими групами і на великі відстані.

Які існують види міграції?

Можна виділити чотири основних види просторового руху населення. До них відносяться епізодична, маятникова, сезонна і постійна міграції. Всі чотири види міграції специфічні за своїм характером, а бере участь у них населення переслідує зовсім різні цілі.

Посилання на основну публікацію