Що таке режим річки і від чого він залежить?

✅ Україна – країна, багата водними ресурсами. На її території протікає велика кількість річок і річечок, загальна протяжність яких становить мільйони кілометрів.

Кожна з них по-своєму унікальна, володіє власним складом води, рельєфом русла, швидкістю течії та іншими особливостями. Підкоряючи природу й упорядковуючи своє середовище проживання, чоловік зобов’язаний враховувати особливості кожного елемента ландшафту.

Найбільшою мірою це стосується наших річок, забезпечують міста і сільську місцевість водою. Чи знаєте ви, що у кожної, навіть самої маленької річки є власний режим, якому підпорядковується її існування?

Що таке режим річки?

Багато параметри річок змінюються в залежності від сезонних змін клімату. Навесні, коли накопичився за зиму сніг тане, перетворюючись на воду, річки збільшуються в обсязі, змінюють свій хімічний склад, а нерідко і швидкість течії.

Влітку, коли панує палючу спеку, а вода в руслі активно випаровується, річка міліє, а в її водах можуть активно розмножуватися дрібні водорості, фарбуючи її в зелений колір.

Взимку русло сковує крига, а водяна живність влаштовується зимувати, зарившись у річковий мул. Всі ці коливання називаються режимом річки. Говорячи мовою науки, режим кожної річки – це циклічні зміни температури її води, рівня, швидкості її течії, складу води і багатьох інших параметрів.

Режим річки розглядається не сам по собі, а в комплексі, що включає географічні, фізичні та кліматичні фактори, що найбільшою мірою властиві для даної місцевості. Найбільший вплив на режим надають температурні коливання, кількість і розподіл за часом опадів, рівень випаровування та інфільтрацію води через породи, що складають русло.

Для рівнинних територій більшою мірою характерні зональні зміни природних факторів, згідно з якими змінюється режим і водний баланс річок. Гірські річки в основному підпорядковуються висотної поясності, згідно з якою змінюються параметри режиму.

Фази режиму річки

Гідрологи розрізняють три основні фази, з яких складається будь-який режим річки: межень, повені і паводки.

  • Повінь – підйом рівня і збільшення витрати води, пов’язаний з надходженням великої кількості талих або дощових вод і повторюється щорічно протягом одного і того ж сезону. Під час повені річка зазвичай виходить з берегів і затоплює зрозумію. Час настання повені залежить від місцевих географічних та кліматичних особливостей.
  • Паводки – підйом рівня води, що викликається рясними зливовими дощами або відлигами. На відміну від повені, для паводків характерний швидкий, але нетривалий підйом рівня. В Україні паводки нерідко бувають у кінці літа або восени, коли наступає період рясних опадів.
  • Межень – період невисокою водності, протягом якого підживлення річки відбувається переважно за рахунок підземних джерел. У нашому кліматі гідрологи розрізняють літню і зимову межень.

Від чого залежить режим річки?

Режим річки залежить від багатьох факторів, найбільш істотними з яких є:

  • географічне положення;
  • водне живлення, тобто джерела, поповнюють рівень води в річці (опади, підземні води, льодовики, озера);
  • кліматичні особливості – сухий або вологий клімат, динаміка сезонних температурних коливань, сила і напрямок вітру, що роблять вплив на рівень води;
  • рельєф місцевості – рівнинний або гірський;
  • породи, що складають русло – пісок, глина, тверді породи;
  • флора і фауна річки – рослинність і тварини можуть вплинути на склад води, швидкість її течії;
  • антропогенний вплив – наявність на берегах річки міст і підприємств, що скидають у неї стоки і забирають воду для свого споживання.

Це основні фактори, вплив яких на режим річки виявляється найбільшою мірою. Однак існує чимало менш помітних факторів, вплив яких може стати вирішальним при певних умовах.

Екосистема річок відрізняється крихкістю, і будь-який непродумане вплив може розбалансувати режим річки, викликавши в ньому несприятливі зміни.

Посилання на основну публікацію