Що таке материковий схил?

Материковий схил – це частина дна моря або океану, яка з’єднує шельф в його нижній материкової частини і порівняно горизонтальну частину дна, або верхній край океанічного ложа.

Материковий схил може знаходитися на різній глибині – від 200 метрів до 4000 метрів – і характеризується нахилом поверхні. Градус нахилу поверхні материкового схилу може бути мінімальним (близько 4 градусів), так і досить різким (20-40 градусів). За підрахунками вчених, материковий схил займає до 12% всієї площі світового океану.

 

Поверхня і структура

 

Материковий схил не має абсолютно гладкій поверхні. Навпаки, ця частина дна відрізняється різкою розчерченістю рельєфу – тут можна побачити тераси, підводні хребти і долини, поперечні балки, значні каньйони і котловани. У верхній частині материкового схилу відбувається процес переміщення великих обсягів опадів вниз під дією сили тяжіння – спостерігаються підводні зсуви, освіта мутьевых потоків.

 

Вчені називають ці процеси денудацией. У нижній частині відбувається акумуляція знаходяться в товщі води частинок. Материковий схил відрізняється дуже високою продуктивністю органічної речовини і виділяється в особливу батиальную зону. А що знаходиться над схилом шар води прийнято називати «батипелагиаль».

 

Окремого опису заслуговує дно материкового схилу, або бенталь. Його ділять на верхню частину (мезобенталь) глибиною від 200-500 метрів до однієї-двох тисяч метрів, і нижню бенталь (батибенталь) – все, що знаходиться на глибині понад однієї-двох тисяч метрів.

 

Материковий схил пов’язує два гіпсометричних рівня Землі – океанічне дно і поверхня континенту. По схилу в океанські глибини йде постійне переміщення матеріалу. Верхня межа материкового схилу чітко виражена – це так звана «край» материкового шельфу.

 

Нижня межа, в якій схил переходить в ложі дна океану, не настільки виразна, тому що в основі материкового схилу завжди збирається щільний шар опадів.

 

Ступінь нахилу материкового схилу визначається тектонічним та геологічною будовою земної поверхні.

 

Будова материкового схилу

 

Біля узбережжя різних країн материкові схили мають різний нахил, глибину і довжину. Так, біля узбережжя Австралії глибина материкового схилу – майже п’ять кілометрів, шириною не більше 200 кілометрів. Материковий схил біля берегів Південної Африки і Південної Америки відрізняється великою кількістю поздовжніх розломів і має яскраво виражене ступеневу будову.

 

Ступенева структура материкового схилу також чітко простежується в підводній частині узбережжя Північного Льодовитого океану, де під воду йдуть два великих плато – плато Єрмак і Чукотське плато. До підводних частин плато можуть примикати хребти (як, наприклад, хребет Нортуинд, відповідний зі східної сторони до Чукотського плато).

 

Типи материкових схилів

 

З точки зору геології материковий схил – це продовження структур, з яких складаються прилеглі до кромки океану ділянки материкової суші. Умовно материкові схили ділять на три типи: денудационный, денудаційно-акумулятивний і власне акумулятивний, що складається з терригенных опадів (або піщані домішки).

 

Опади вимиваються з шельфу підземними течіями, скидаються за межі шельфу, нашаровуються рівень за рівнем один на одного. Для різних кліматичних зон ці шари будуть різними: там, де теплі моря, відкладення мають переважно карбонатний складу, в приатлантичній кліматичній зоні це в основному діатомові або і айсбергові відкладення.

Посилання на основну публікацію