1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Що таке фізична географія?

Що таке фізична географія?

1. Географічна наука і її галузі. Фізична географія.

Географія – одна з найдавніших наук. У перекладі з грецького гео – земля, графо – пишу. Отже, слово «географія» означає «опис Землі». Географія вивчає природу всієї земної поверхні, господарську діяльність, суспільне становище і рівень розвитку народів, населення світу.

У сучасній географії виділилися дві основні галузі:

  • фізична;
  • економічна.

Фізична географія (по-грецьки фізис означає природа) вивчає закономірності розміщення на поверхні Землі природних тіл і явищ.

Метою даної галузі географії є ​​дослідження взаємного зв’язку компонентів природи (рельєфу, клімату, поверхневих вод, ґрунту, рослинності і тварин), впливу їх один на одного і на цій основі їх диференційованого поширення по території земної поверхні.

Економічна географія (по-грецьки економіка – управління господарством) розглядає розміщення на території підприємств, об’єктів промисловості, сільського господарства, засобів транспорту і зв’язку, населення, дає оцінку природних умов і природних багатств з господарської точки зору. Предмет економічної і соціальної географії ви будете вивчати в старших класах.

Фізична географія складається із загального та регіонального напрямків.

Загальна фізична географія займається вивченням загальних закономірностей, характерних для природних об’єктів і явищ всієї земної кулі. Регіональна фізична географія виявляє закономірності поширення цих об’єктів і явищ по окремих територіях (материках, регіонах, країнах).

Людина живе на лоні природи, використовує її багатства. Тому необхідно вивчати взаємозалежність природи, господарської діяльності, людського суспільства і навколишнього середовища. Звідси випливає спільність завдань фізичної географії, що вивчає природу країн і континентів, з економічною географією, що вивчає населення цих країн і їх господарську діяльність.

2. Зміна наукових цілей географії на різних історичних етапах. Географія як наука зародилася в Стародавній Греції. Грецький вчений Ератосфен, що жив в III столітті до н.е., свою працю, присвячений опису Землі, назвав «Географія».

Тривалий час вважалося, що географія – це наука, що займається відкриттям і описом нових земель. На початку XIX століття на всій земній кулі не залишилося жодної не відкритої і не відомої землі. У зв’язку з цим змінилися цілі вивчення географії. Тепер географія перетворилася в науку, яка не тільки описує закономірність розміщення земних тіл і явищ на поверхні Землі, а й пояснює причини їх виникнення та розвитку.

У зв’язку з швидкими темпами розвитку науки і техніки посилився вплив людини на навколишнє середовище.

В результаті життєдіяльності людини змінюється рельєф Землі і кліматичні умови. Якщо в одних місцях споруджуються штучні водосховища, то в інших регіонах, навпаки, знищуються водні ресурси (яскравий приклад тому – Аральське море). З надр Землі видобуваються мільйони тонн гірських порід, виснажуються грунти. Багато видів рослин і тварин знаходяться на межі зникнення. Наукові дані і відомості, отримані в ході вивчення географії, ставлять перед людством завдання з охорони природи і ефективному використанню її багатств.

Високі темпи розвитку господарської діяльності людини викликають необхідність попереднього прогнозу можливих змін в природі. Наприклад, в зв’язку з майбутнім будівництвом гідроелектростанцій фахівці з фізичної географії повинні вивчити, як це буде впливати на навколишню природу і заздалегідь спрогнозувати позитивні і негативні результати.
Фізична географія вносить зміни в проектні роботи з метою правильного розміщення галузей промисловості і сільського господарства.

Цей підручник присвячений основним проблемам фізичної географії. У ньому розглядаються загальні та характерні закономірності природи Землі, місце Землі в Сонячній системі, її форма і розміри, зображення земної поверхні на плані та на карті, оболонки Землі та їх взаємодію один з одним.

ПОДІЛИТИСЯ: