Сфера послуг Індії

Цей сектор економіки дає головний поштовх до промислового процвітання країни. Його частка в національному ВВП становить понад 40 % . Торгівля послугами тісно пов’язана з рухом товарів, капіталу і переміщенням робочої сили, які стимулюють розвиток цієї сфери. Найбільш розвинені фінансові, банківські, бухгалтерсько-аудиторські, страхові послуги, фрахт, туризм, освіта, охорона здоров’я, фізкультура, спорт, операції з нерухомістю, послуги з вивчення ринку, а також інформаційні послуги, які (за загальним визнанням індійської клієнтури в усьому світі) відрізняються високою професійністю виконання своїх функцій.

Індія швидко стає однією з головних фігур на світовому ринку інформаційних технологій. Доказом тому став факт, що найбільші гравці на цьому ринку зробили дуже значні фінансові вкладення в економіку Індії, зокрема, вони відкрили в країні кілька великих центрів з надання технологічних послуг і обробки інформаційних замовлень своїх клієнтів по всьому світу, навчальні центри з підготовки відповідних фахівців і т. д.

Зазначимо, що на відміну від торгівлі товарами, торгівля послугами заснована на прямих контактах між виробником і споживачем, оскільки послуги виробляються і споживаються одночасно і не підлягають зберіганню. З-за цього торгівля послугами вимагає присутності за кордоном безпосереднього виробника, або присутності іноземного споживача в країні, що виробляє цю послугу. В цьому плані Індія зуміла створити за кордоном велику комерційну та дистриб’юторську мережу.

У країні традиційно приділяється серйозну увагу розвитку національної інфраструктури, яка включає прекрасно розвинені цивільну авіацію, залізничну мережу (одну з найпротяжніших в світі), сучасну індустрію вантажно-розвантажувальних робіт, вироблення та розподіл енергії, прогресивне инкорпорирование системних служб державного сектора в галузі телекомунікацій та портів, залучення приватного капіталу до будівництва аеропортів, окружних доріг, будівництва мостів і тунелів і т. д.

Посилання на основну публікацію