Середа і фактори середовища, їх класифікація

Навколишнє середовище – природні тіла і явища, що знаходяться в прямих і непрямих взаєминах з організмом (організмами). Окремі елементи середовища є факторами.

1. Навколишнє середовище – середа, змінена людиною. Природне середовище, навколишня природа – це середовище, змінена в малому ступені.
2. Хіба ви не змінена людиною.
3. Місце життя – середовище життя організму або виду, в якій проходить весь цикл його розвитку.
Вплив середовища на організми оцінюють через екологічні фактори (будь-який елемент або умову середовища, на які організм реагує пристосувальними реакціями).
Класифікація факторів.
1. Фактори неживої природи (абіотичні): кліматичні, атмосферні, грунтові та ін
2. Фактори живої природи (біотичні) – вплив одних організмів на інші: з боку рослин (фітогенні), тварин (зоогенние) і т. п.
3. Фактори людської діяльності (антропогенні): прямий вплив на організми (промисел) або непряме – на місцепроживання (забруднення середовища).
Сучасні екологічні проблеми та зростаючий інтерес до екології пов’язані з дією антропогенних факторів.

Існує класифікація факторів ступеня адаптації до них організмів за періодичністю (зміна доби, сезонів року, прілівноотлівние явища і т. п.) і спрямованості дії (потепління клі мату, заболочування територій і т. п.). Організми найлегше адаптуються до чітко мінливих факторів (строго періодичні, спрямовані). Адаптація до них часто є спадково обумовленою. Навіть якщо фактор змінює періодичність, то організм продовжує якийсь час зберігати адаптацію до нього, діяти в ритмі біологічних годин (при зміні часових поясів). Найбільші труднощі для адаптації представляють фактори невизначені, наприклад антропогенні фактори. Багато хто з них виступають як шкідливі (забруднюючі речовини). З швидкозмінних факторів велике занепокоєння сьогодні викликають зміни клімату (зокрема, через парниковий ефект), зміна водних екосистем (через меліорації і т. п.). У деяких випадках по відношенню до них організми використовують механізми преадаптацій, тобто адаптацій, вироблених по відношенню до інших факторів. Наприклад, стійкості рослин до забруднення повітря в деякій мірі сприяють структури, що уповільнюють процеси поглинання речовин, які також сприятливі і для посухостійкості, зокрема щільні покривні тканини листя. Це потрібно враховувати наприклад при підборі видів для вирощування в районах з високою промислової навантаженням, а також для озеленення міст.

Посилання на основну публікацію