Рух води в океані

Основні види руху морської води – океанічні (морські) течії, хвилі, припливи і відливи. У Світовому океані безперервно відбувається обмін води між різними його частинами, в тому числі між морями (рис. 36). Вода може переміщатися в горизонтальному і вертикальному напрямках, відчувати коливальні або вихрові руху.

Одна з головних причин руху води в Океані – вітер. Вітер приводить в рух величезні маси води на поверхні Океану, захоплюючи шар до 200 м завглибшки. Виникають потужні поверхневі течії, які переміщують води з різними властивостями з одного району Океану в інший. Одночасно енергія руху води передається і в глибину. Чим глибше, тим менше вплив вітру і більше вплив температури, солоності, щільності. Швидкість переміщення падає, а напрямок змінюється, найчастіше на зворотне в порівнянні з поверхневим плином. Трапляється підйом холодних вод з глибини, коли сильні вітри зганяють поверхневі води від берегів. Буває і навпаки – поверхневі води йдуть в глибину, наприклад в тих місцях, де зустрічаються протилежно спрямовані течії.

Води, переміщаючись і перемішуючись, утворюють дуже строкату і складну загальну циркуляцію вод Світового океану.

Вода знаходиться в русі у всій товщі океану. Крім вітру, на рух води впливають відмінності в її температурі, щільності, солоності.

Посилання на основну публікацію