Руди кольорових металів Азії

Запаси бокситів невеликі і становлять 217 500 000. Т, у тому числі розвідані – понад 140 млн. Т. Основна частина загальних запасів (200 млн. Т) укладена в родовищах, розташованих на півдні і південному заході Туреччини; дрібні родовища бокситів відомі також в Ірані та Афганістані. Всі родовища відносяться до осадового типу.

Запаси міді становлять понад 22 млн. Т, у тому числі доведені – 12,7 млн. Т. Близько 50% запасів міді укладено в родовищах Ірану, далі йдуть Афганістан, Туреччина, Саудівська Аравія, Оман, Йорданія, Кіпр, Ізраїль. Найважливіші в промисловому відношенні мідно-порфірові родовища – в Ірані (Серчешме, Чахар-Гонбад і ін.) І Туреччини. Великими є також стратіформниє родовища Афганістану (Айнак та ін.), Йорданії та Ізраїлю. Менш значні за запасами, хоча і численні, колчеданні родовища Туреччини, Омана, Саудівської Аравії, Кіпру та Ірану (запаси металу від десятків тисяч т до 680 тисяч т, вміст Cu 0,5-3,75%). Скарнові родовища Ірану та Афганістану і родовища жильного типу Ірану та Туреччини володіють незначними запасами металу (близько 100 тисяч т), але відрізняються високим вмістом міді. У металоносних илах Червоного моря (родовище Атлантіс II) зміст Cu 0,19-3,6%.

Запаси свинцю в Західній Азії складають близько 7,9 млн. Т, цинку близько 26 млн. Т, розвідані запаси відповідно 2,5 і 9,6 млн. Т. Прогнозні запаси відповідно перевищують 10 і 15 млн. Т. В основному запаси свинцю і цинку зосереджені в Середземноморському геосинклінальному складчатом поясі, в межах Ірану. На решту країн (Саудівська Аравія, Ірак, Афганістан та ін.) Припадає незначна кількість запасів свинцю. Цинк в значній кількості є в Саудівській Аравії, в невеликому – в Іраку, Афганістані та Омані. Найбільш важливі в промисловому відношенні гидротермально-метасоматические і стратіформниє родовища Ірану (Енгуран та ін.). Далі йдуть колчеданно-поліметалічні і мідно-цинкові колчеданні родовища Туреччини (Мургул, Лаханос та ін.), Ірану (Кушка, Чахміре та ін.), Саудівської Аравії (Нукрі, Ель-Амар та ін.), Оману (Cyxap, Раках і ін.), Афганістану (Шайда), в рудах яких присутні також срібло, золото, мідь, іноді кадмій. Жильні родовища Туреччини, Ірану, Іраку, Саудівської Аравії, як правило, характеризуються невеликими запасами свинцю і цинку при високих змістах їх у рудах (Pb до 20%, Zn до 15%). У родовищі Атлантіс II в Червоному морі вміст цинку в илах від 0,9 до 9,8%.

Видобуток нафти в мореЗапаси нікелю становлять усього близько 100 тисяч т, велика частина з них укладена в комплексних мідно-цеолітових і гідротермальних жильних родовищах Ірану (Тальмесі, Мескані, Чахміре), менша – в магматичному мідно-нікелевому родовищі Ваді-Куантан (Саудівська Аравія) . Вміст нікелю в рудах варіює від 0,4 до 4%.

Кобальт в кількості 35 тисяч т при вмісті 0,27% присутній лише в рудах мідно-колчеданного родовища Ергані (Туреччина).

Родовища вольфраму – монометалльние і вольфрам-молібденові – відомі лише в Туреччині. Родовища відносяться до скарново і Жильного типам. Найбільше з скарнових – родовище Улудаг. Непромислові прояви вольфраму є в Ірані та Афганістані.

Запаси молібдену невеликі і оцінюються в 122 тисяч т при вмісті Mo у руді 0,03-0,2%. Велика частина з них укладена в мідно-порфірових родовищах Ірану (Серчешме та ін.), Менша – в скарнових і жильних родовищах Туреччини (Улудаг та ін.).

Родовища рідкісних металів (берилію, літію, танталу, ніобію, цезію та ін.) Пегматитового типу поширені в Нурістане (Афганістан). У Саудівській Аравії відомі родовища ніобат-рідкоземельних руд.

Стронцієві руди, представлені целестином, відомі в Афганістані (Кундуз), Ірані та Туреччині. Запаси ртуті оцінюються в 12 тисяч т. Всі вони укладені в родовищах Західного Туреччини (більше 50 родовищ).

Бурові работиЗапаси ртуті на окремих родовищах досягають 3 тисяч т і більше при вмісті її в рудах 0,1-4,0% і більше. Поодинокі дрібні родовища ртуті з сурмою і миш’яком відомі в Ірані; численні, головним чином непромислові, прояву ртуті встановлені в Афганістані.

Запаси сурми оцінюються в 66-172 тисяч т. Основна кількість підрахованих запасів припадає на Туреччину, де відомо більше 45 родовищ сурми (Туркало та ін.). Комплексні миш’яково-сурм’яні і ртутно-миш’яково-сурм’яні родовища відомі також у різних районах Ірану (Зерешуран, Бахарли, Патіар, Торкеман, Kyxe-Copx та ін.); запаси сурми не оцінюють.

Запаси золота оцінюються в 254 т, розвідані становлять 30 т. В гідротермальних жильних родовищах Саудівської Аравії (Махді-ед-Дахаб та ін.) Укладено 50% підрахованих запасів, Ірану (Гольпайеган, Муті та ін.) – 40,2%, Афганістану – 7%, Туреччини – 2,8%. Запаси золота в жильних родовищах досягають 70 т при вмісті 4-27 г / т.

Самостійних родовищ срібла в Західній Азії немає. Срібло присутній в жильних комплексних поліметалічних родовищах Саудівської Аравії, Ірану (зміст Ag 8-450 г / т) і золотосрібне жильних родовищах Саудівської Аравії, Туреччини та Афганістану (25-140 г / т); крім того, воно встановлено в колчеданно-поліметалічних родовищах Саудівської Аравії, Ірану (20-2000 г / т), свинцево-цинкових гидротермально- метасоматічеських родовищах в карбонатних породах Ірану, Афганістану (45-1000 г / т), комплексних мідно-цеолітових родовищах Ірану (8-24 г / т), скарнових родовищах Ірану, Афганістану (25-2000 г / т), металоносних илах Червоного моря – Атлантіс II (53 г / т). Запаси срібла в цих родовищах, як правило, не підраховувалися, у зв’язку з чим остаточна оцінка скрутна.

Нафтопромисли ІракаГорно-хімічна сировина представлено в країнах Західної Азії фосфорітамі, сіркою, калійними солями, кухонною сіллю, баритом, флюоритом, боратами, сульфатом натрію, піритом. Запаси фосфоритів оцінюються в 2450 млн. Т, у тому числі доведені – 1425 млн. Т; укладені в осадових родовищах Йорданії, Сирії, Туреччини, Іраку та Ізраїлю (див. Близькосхідний фосфоритоносний басейн).

За запасами сірки регіон Західна Азія займає 1-е місце в світі – 373 млн. Т; розвідані запаси оцінюються в 119 700 000. т. Майже 99% запасів сірки укладено в родовищах Іраку (Мішрак, Лазага та ін.), її родовища відомі також в Афганістані, Туреччині, Ірані.

Основні запаси калійних солей пов’язані з Мертвим морем з орієнтовними запасами 200 млн. Т при вмісті К2О 3% (у розсолах). Родовища калійних солей є також в Ірані (МІАН, Семнан та ін.).

Родовища кухонної солі (запаси перевищують 4,5 млрд. Т) відомі в Туреччині, НДРЙ, Саудівської Аравії, Ірані, ЙАР, Сирії, Афганістані та Йорданії.

Завантаження нафти в танкерМесторожденія сульфату натрію (запаси понад 10 млн. Т) відомі в Туреччині та Ірані, родовища флюориту (запаси 11,2 млн. Т, розвідані – 3,6 млн. Т при 26-80% CaF2) – в Афганістані, Ірані, Туреччини та Саудівської Аравії, родовища піриту (запаси близько 0,7 млрд. т) – у Саудівській Аравії, Туреччини та на Кіпрі.

Великі запаси боратов, зосереджені головним чином в Туреччині (родовища Центр, Центр, Нирка, Бигадич та ін.), Оцінюються в 1 млрд. Т (розвідані – 506 млн. Т) при вмісті В2О3 в руді 15-50%.

Значні в регіоні також запаси бариту, що оцінюються в 37,5 млн. Т (20,3% від світових), розвідані становлять 4,8 млн. Т; укладені головним чином в родовищах Туреччини (Сілір та ін.), а також Ірану (Кередж та ін.), Афганістану (Сангілян) і Саудівської Аравії. Нерудна індустріальна сировина. Надра Західної Азії багаті різними видами індустріальної сировини. Значні запаси азбесту – 6 млн. Т (Туреччина, Афганістан, Іран, Кіпр), корунду – 9,2 млн. Т (Туреччина, Іран), магнезиту – 95 млн. Т (Туреччина, Афганістан, Саудівська Аравія, Іран, Ізраїль) , каоліну – 40 млн. т (Іран, Туреччина, Йорданія, Саудівська Аравія), перліту – 4,7 млрд. т (Туреччина), алунита – більше 1 млрд. т (Іран, Туреччина). Крім того, є родовища бентоніту в Сирії, Туреччині, Ірані, Ізраїлі (запаси 2 млн. Т), діятимуть в Туреччині (130 млн. Т), вогнетривких доломітів в Ірані, Іраку, Афганістані (25 млн. Т), тальку в Афганістані , Туреччини, Саудівської Аравії (більше 10 млн. т), сепіоліту в Туреччині (1,2 млн. т), графіту в Туреччині та Афганістані, мусковіта в Афганістані, Ірані та Саудівській Аравії.

Посилання на основну публікацію