Розмноження і зростання

На відміну від об’єктів неживої природи, наприклад кристалів, які ростуть, приєднуючи нова речовина до зовнішньої поверхні, живі організми ростуть за рахунок харчування зсередини, причому жива протоплазма утворюється при асиміляції поживних речовин. Виживання виду або його повне безсмертя забезпечується збереженням ознак батьків у потомства. Передана наступному поколінню інформація закодована в ДНК і РНК. Розвиток живої форми матерії представлено індивідуальним розвитком (онтогенезом) та історичним (філогенезом). При цьому однаково важливі спадковість (властивість організмів передавати свої особливості та ознаки з покоління в покоління) і мінливість (здатність набувати нові ознаки і властивості). Подразливість. Ця реакція живих істот на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища забезпечує стабільність життєдіяльності. Наприклад, розширення кровоносних судин шкіри ссавців при підвищенні температури середовища веде до розсіювання тепла в навколишній простір і відновленню оптимальної температури тіла. Рухливість або здатність до руху. Вона властива і тваринам і рослинам, хоча по їх швидкості істотно розрізняються.

Посилання на основну публікацію