Розміщення населення

Розміщення населення відображає результат процесу розселення населення на конкретний період часу. Розселені люди на планеті вкрай нерівномірно. Більш ніж дві третини людства сконцентровано приблизно на 8 % площі суші, а близько 10% її до цих пір нежилі (Антарктида, майже вся Гренландія і т. д.). Інші особливості розміщення населення на Землі такі: 72 % населення проживає в Євразії, 60 % населення-в помірному поясі Північної півкулі.

Ступінь населеності та господарської освоєності території визначається показником щільності населення-кількістю жителів на 1 км2. Її середня величина в світі-45 чол. на 1 км2. Однак при цьому для половини суші щільність населення становить менше 1 чол. на 1 км2, а на 1 /4-вона коливається від 1 до 10 чол. на 1 км2. Великих ареалів з високою щільністю населення (понад 50 чол. На 1 км2) дуже небагато: Європа (без північної її частини); в Азії-Гангська низовина, Пд. Індія, Сх. Китай, Японські о-ви, о-в Ява; в Африці-долина Нілу і пониззя Нігера; в Америці-деякі приморські райони на північному сході США, в Бразилії та Аргентині. До числа найбільш щільно заселених країн світу належать Бангладеш (930 чол. На 1 км2), Нідерланди і Бельгія-по 330-395 чол. на 1 км2.

Розміщення населення
Розміщення населення

Розміщення населення по регіонах світу нерівномірно. 3/5 ero припадає на частку Азії, 13,5 %-Африки, ще 12 %-на Європу, а на інші регіони сумарно-менше 15%. Протягом останніх десятиліть питома вага Азії, Африки та Латинської Америки в усьому населенні світу постійно збільшувався, Океанії-був стабільний, а Європи та Північної Америки-неухильно скорочувався. Нині лише 1 / 5 населення Земної кулі проживає в економічно високорозвинених державах, у тому числі 11,4 %-в / ведучих (США, Японії, ФРН, Франції, Великобританії, Італії та Канаді), а 4 / 5-у країнах, що розвиваються.

60 % людства зосереджено в десяти найбільших державах з кількістю жителів понад 100 млн. Т. о., В наявності дуже висока територіальна концентрація населення. Разом з тим у переважній більшості країн налічується менше 10 млн жителів, а в багатьох-менше 1 млн. Найбільш висока частка малолюдних країн в Африці, Океанії та Центральній Америці. Прикладами держав з дуже невеликим населенням можуть служити Ватикан (1 тис. жителів) і острів Піткерн (колонія Великобританії в Полінезії), де населення становить менше 100 чол.

Посилання на основну публікацію