Розміщення населення світу

1) Вплив навколишнього середовища на розміщення населення.
На розміщення населення впливають різні чинники, причому спочатку головним фактором були природні умови. Підраховано, що половина населення світу проживає на низовинах, а 1 / 3- на прибережних територіях. Більшість населення внутрішніх територій материків селиться уздовж берегів річок.
2) Вплив економічних чинників на розміщення населення.
а) здавна люди прагнули селитися в місця, багаті яким-небудь ресурсом: землею, лісом, рибою, металами та т.д.
б) на розселення людей впливає зайнятість:
в сельхозяйственной роботах: трудомістке рисосіяння в Східній і Південній Азії є причиною поширення в даному регіоні традиції багатодітних сімей. Середня щільність – 200 чол. на 1 км2, в окремих районах щільність дорівнює 1500-2000 осіб на 1км2;
в Європі і США, в промислових районах щільність населення вища, ніж в сельскохозяйственних- середня щільність 1000-1500 чол. на 1 км2;
в) тяжіння населення до транспортних і торгових шляхах в 200-кілометровій смузі вздовж узбереж морів і океанів – більш половина людства.
3) Вплив історичного чинника.
В історії було багато прикладів, пов’язаних зі змінами в головних ареалах концентрації населення. Так, до приходу європейців до Латинської Америки основна його частина проживала в гірських областях. До теперішнього часу найбільш заселена прибережна зона.
Середня щільність населення Землі – 45 осіб на 1 км2.

Основні закономірності розміщення населення.
Близько 70% населення зосереджено на 7% території, а 15% суші – зовсім необжиті території.
У північній півкулі проживає 90% населення.
Понад 50% населення – до 200 м над рівнем моря, а до 45% – до 500 м. Над рівнем моря (лише в Болівії, Перу та Китаї (Тибет) межа проживання людини перевищує 5000 м)
близько 30% – на відстані не більше 50 км від берега моря, а 53% – в 200-км прибережній смузі.
У східній півкулі зосереджено 80% населення середня щільність: 45 чол. / Км2 на 1/2 суходолу щільність населення менше 5 чол. / Км2 максимальна щільність населення: Бангладеш – 1002 чол. / Км2

Щільність населення.
Формула, за якою обчислюється щільність населення: Загальна чисельність населення тієї чи іншої країни або району проживання, розділена на площу її поверхні
(П = Чисельність: Площа).
Одиниця виміру: Як правило, виражається в чисельності населення на квадратний кілометр.
У невеликих, переважно острівних державах щільність ще вище, ніж в Бангладеш:
в Сінгапурі – понад 5600 чол.
на Мальдівах – 900 чол.
на Мальті – 1200 чол.
в Монако – 16400 чол. на 1 кв. км.

Посилання на основну публікацію